WORLD KICKBOXING AND KARATE ASSOCIATION - POLAND
WKA - POLSKA

Sztuki walki to jedna z najbardziej widowiskowych i aktywnych dyscyplin sportowych na całym świecie, całkowicie odmienna od innych, choć połączona duchem walki. Podzielone są na wiele różnych stylów i form, podział ten jednak ma swój sens i zastosowanie w rzeczywistości.

Na początku lat siedemdziesiątych rozwój i ekspansja na świat wschodnich systemów sięgnęła zenitu wraz z pojawieniem się legendarnego już dzisiaj Bruce'a Lee – mistrza sztuk walki, filozofa i założyciela systemu Jeet Kune Do. Z roku na rok wschodnie sztuki walki przyciągały swoją tajemniczością i skutecznością w obronie. W tym właśnie okresie wiele różnorodnych systemów samoobrony i sztuk walki doświadczyło niesamowicie szybkiego rozwoju wśród fascynatów na całym świecie.

Początkowo ludzie uważali, ze ta „gimnastyka ze wschodu” pozytywnie wpływa na rozwój i ogólne samopoczucie, później jednak zostały opracowane formy i zasady rywalizacji sportowej w każdej dziedzinie na podobe starożytnych konkurencji.

Niestety nie było organu, który określałby te same zasady dla wszystkich form sztuk walki w rywalizacji sportowej. Przepisy musiały zawierać między innymi obowiązek używania ochraniaczy, co w niektórych formach było kłopotliwym rozwiązaniem.

Powstała idea połączenia wszystkich zasad, jakie zawierały poszczególne formy sztuk walki w jeden zbiór, który określałby równe dla każdego zasady rywalizacji sportowej.

Po wielu sporach, borykaniu się z problemem usatysfakcjonowania każdego w miarę jego potrzeb i walce politycznej o względy na całym świecie powstała organizacja zwana Światowym Związkiem Kickboxingu (WKA), w późniejszym czasie World Kickboxing and Karate Association. (Rok założenia 1976)

Początkowo WKA nie znalazło poparcia wśród laików utrzymujących, że organ tego typu nie ma racji bytu i nikomu nie jest potrzebny, co jak wiadomo było błędnym stwierdzeniem zwłaszcza, że w ciągu kilku kolejnych lat WKA obejmowało pięć kontynentów na całym świecie, co ostatecznie nazwano mianem globalnej sieci krajów członkowskich z przedstawicielami w każdym z nich, działających na wysokim poziomie, według tych samych zasad i regulacji prawnych.

Dzisiaj WKA osiągnęło sukces na skale globalną.

Posiadamy przedstawicieli w 130 krajach, regularnie organizując turnieje w Karate, Kickboxingu, K–1, Thaiboxingu, MMA (Mixed Martial Art's), gale sztuk walki jak również i co najważniejsze Mistrzostwa Świata organizowane raz do roku w jednym z krajów członkowskich.

Każdy kraj w ramach członkostwa w WKA ma własnego prezydenta, który odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów i zasad oraz za to, by wzrost i praktykowanie sztuk walki następowało według wytycznych Fair Play.

WKA posiada własna komisję zwoływaną na co rocznym kongresie, na którym omawiane są aspekty, zasady, regulacje i innowacje w sporcie, oraz ich wdrażanie.

Każdy z krajów członkowskich ma prawo do głosowania i zabierania głosu podczas kongresu, co jest kolejnym plusem w rozwoju sztuk walki w poszczególnych krajach.

WKA jest największa i najstarszą organizacją sztuk walki na świecie.

Tajemnicą globalnego wzrostu World Kickboxing and Karate Association (WKA) jest to, że cały czas dąży do lepszych rozwiązań opierając się na nauce i badaniach w dziedzinie sztuk walki.
 

Struktura wiekowa

Oficjalne dane kategorii wiekowych na rok 2016

– do 13 lat (dzieci) – ok. 38 %

– od 13 lat do 17 lat (juniorzy) – ok. 23 %

– 17 lat – 35 lat (dorośli) – ok. 38 % 
– powyżej 35 lat (weterani) – ok. 5 % 

Aby przybliżyć wielkość i działalność WKA na arenie sportowej, chcielibyśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje o Mistrzostwach Świata zorganizowanych w Hiszpanii w 2016 roku.

2016 Włochy

43 krajów uczestniczących

2541 zawodników
417 sędziów i urzędników

Ponad 6.000 zarezerwowanych miejsc hotelowych

...