World Kickboxing and Karate Association Poland


Regulamin

Amatorskich rywalizacji sportowych:

K1 Rules

Kickboxing

Thaiboxing

Karate

Formy

 ____________________________________________________________

Regulamin amatorskiej rywalizacji sportowej

K1 RulesDefinicja.

1.            K – 1 Rules jest formą walki ciągłej, podczas której ciosy bokserskie, techniki nożne wykonywane są z pełną siłą w dozwolone miejsca trafień, dozwolone są kopnięcia w wewnętrzne i zewnętrzne uda, dozwolone jest trzymanie oburącz za szyję przeciwnika zadając jednocześnie jedno uderzenie kolanem, klinczowanie nie może trwać dłużej jak do 5 sekund. Walki toczone są tylko na ringu o ściśle określonych parametrach.

Uwaga : regulaminy K – 1 Rules różnią się od Światowych regulaminów K-1 dlatego zawodnicy biorący udział w zawodach federacji K-1R muszą zapoznać się z obowiązującymi przepisami w K-1R.


Obszar walki.

A. Walki K – 1 Rules odbywają się na ringu bokserskim ( kwadrat ) o wymiarach, min,490 cm x 490 cm Dopuszcza się walki na ringach o wymiarach 610 cm x 610 cm, do max 720 cm x 720 cm

RING

1.            Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy wymiar ringu powinien wynosić 490 cm X 490 cm, a największy 720 cm X 720 cm mierzony w kwadracie utworzonym przez liny, Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy 3-5 cm przeciągnięte na wysokości 40, 70, 100 I 130 cm.


2.            Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny przynajmniej 50 cm z każdej strony, a wysokość od ziemi (podłoża) nie może wynosić mniej niż 30 cm, nie więcej niż 150 cm.


3.            Cała podłoga ringu musi być wyłożona masą gąbczastą o grubości maksymalnej do 2 cm, warstwą filcu i pokryta mocno naciągniętą tkaniną ( brezent ).


4.            Liny powinny być opięte (obszyte) suknem lub miękkim materiałem, silnie naciągnięte i przymocowane do znajdujących się w narożnikach 4 słupków odpowiednio zabezpieczonych. W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy złączyć je po każdej stronie dwoma prostopadłymi poprzeczkami z miękkiego materiału.


5.            Przy dwóch narożnikach leżących po przekątnej, ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście zawodnikom z ringu. W narożniku neutralnym ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście lekarzowi oraz sędziemu.


6.            W narożnikach koloru niebieskiego i czerwonego powinny znajdować się krzesła ruchome stałe lub dostawiane dla zawodników.


W narożnikach tych należy umieścić pojemniki plastikowe na zużyte tampony.

7.            Ringi ustawione na scenach należy umieszczać w bezpiecznej odległości od ścian i innych

przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękką materią ( matami), itp.

 

Pozostały sprzęt.


A.            W czasie zawodów tuż obok ringu powinien znajdować się następujący sprzęt :

1.            Krzesła dla sekundantów

2.            Dwa naczynia z czystą woda, dwa kubki plastikowe

3.            Dwie „spluwaczki” plastikowe ( ewentualnie zainstalowane w narożnikach) 

4.             Dwie pary rękawic o odpowiednim ciężarze

5.            Kaski ochronne

6.            Gong z młotkiem lub urządzenie sygnalizacyjne

7.            Dwa (chronometry) stopery sportowe

8.            Apteczka kompletnie wyposażona do dyspozycji lekarza

9.            Nosze w miejscu wyznaczonym dla lekarza lub ratownika medycznego.

10.          Karetka pogotowia ratunkowego przed halą sportową


UWAGA : PODCZAS INTERWENCJI LEKARSKIEJ LUB RATOWNIKA MEDYCZNEGO

BEZWZGLĘDNIE OBOWIAZUJĄ ZASADY ZGODNIE Z REGULAMINEM OPIEKI MEDYCZNEJ .


Obowiązkowy sprzęt i ubiór zawodników do walki.


1 Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej ( tylko dla kobiet ) rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz, ochraniacz na podbrzusze mężczyźni ( kobiety - zalecane ), ochraniacz piszczeli golenio –stopy lub ściągacze na kostki, obowiązkowo bandaże na ręce.

 

2. Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem ’’ala-stanik,’’ krótkie spodenki.

Kategorie zawodników

Wiekowe.                          

1.            Junior młodszy  - zawodnik w wieku         15 - 16 lat

2.            Junior starszy     - zawodnik w wieku         17 - 18 lat

3.            Młodzieżowiec - zawodnik w wieku         19 - 23 lat

4.            Senior   - zawodnik w wieku         19 - 40 lat ( Kobiety 19 – 36 lat )

5.            Junior starszy który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.

6.            Seniorem jest zawodnik który ma 19 lat zgodnie z datą urodzenia.

7.            Junior starszy, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami.

8.            Weteran który chciałby startować w grupie seniorów musi posiadać dodatkową zgodę lekarza na walki pełno-kontaktowe.

 

Kategorie wagowe.

Junior starszy, senior,  młodzieżowiec, junior młodszy 

mężczyźni           kobiety mężczyźni           kobiety

- 51         kg           - 48 kg   -              48 kg     -              40 kg

- 54         kg           - 52 kg   -              51 kg     -              44 kg

- 57         kg           - 56 kg   -              54 kg     -              48 kg

- 60         kg           - 60 kg   -              57 kg     -              52 kg

- 63.5 kg               - 65 kg   -              60 kg     -              56 kg

- 67         kg           - 70 kg   -              63 kg     -              60 kg

- 71         kg           + 70 kg  -              66 kg     +             60 kg

- 75         kg                           -              69 kg                    

- 81         kg                           -              74 kg                    

- 86         kg                           -              79 kg                    

- 91         kg                           -              84 kg                    

+ 91        kg                           +             84 kg.

 

Ważenie zawodników i badania lekarskie.


1.            Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 ( dwaj ) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.


2.            Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.


3.            Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany wynik wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.

4.            Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego


5.            Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.

6.            Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika.

Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni lekarskiej lub imienna lekarza i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać :


-              imię i nazwisko osoby badanej

-              data badania

-              DOPISEK „ jest zdolny do kickboxingu”

-              pieczątki lekarza sportowego i przychodni lekarskiej lub przychodni medycyny sportowej i lekarza.


Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.

 

7.            Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, którego waga mieści się między dolnym a górnym limitem .Urządzenia do ważenia są dostarczane przez organizatora zawodów ( muszą być legalizowane ) w ilości dwóch sztuk ( elektroniczny pomiar wagi ).


Art. 6   Warunki udziału w zawodach.


1.            W zawodach sportowych WKA startują zawodnicy i zawodniczki spełniający poniższe warunki:


a              Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach z przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza sportowego).

b             Posiadają ważną licencję zawodniczą WKA lub licencję jednorazową.

c              Należą do klubu członkowskiego WKA ,lub posiadają jednorazową licencję.


Art. 7     Zasady walki.


1.            Walki amatorskie juniorów młodszych, juniorów starszych, młodzieżowców, seniorów trwają

3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.

2.            Dozwolone są pojedyncze amatorskie walki wielo rundowe ( np: 5 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami ) podczas gali, lub innych umówionych turnieji. 

3.            Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego ringowego w celu zaakceptowania wyposażenia, zabronione jest noszenie (szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich paznokci u nóg ).

 

4.            Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego ringowego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn ( decyduje o tym sędzia prowadzący walkę ). Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).

 

5.            Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kickboxingu.

 

6.            W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują Dezorientację ( krzyki, głośne uwagi ).

 

7.            Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca, przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.

8.            Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.

 

9.            Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.

 

10.          Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się do neutralnego narożnika.

 

11.          Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :

a.            na początku walki

b.            po zakończeniu walki

12.          Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić do ringu podczas trwania walki.

13.          Sędzia ringowy jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie czasu, kiedy jeden

z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy bez żadnej akcji ( potknięcie, upadek ).

14.          Sędzia ringowy jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować z pozostałymi sędziami.

 

15.          Zawodnik obowiązany jest do założenia rękawic dopiero po wejściu na ring i uprzedniej akceptacji sędziego ringowego. Rękawice muszą być zgodne z kolorem narożnika.

 

16.          Zawodnik czytany do walki jako pierwszy zajmuje pozycję po lewej stronie ( czerwony narożnik ) od stolika sędziowskiego, przeciwnik zajmuje pozycję po prawej stronie ( narożnik niebieski ).

17. Sędziowie punktowi przebywają na swoich miejscach do czasu ogłoszenia werdyktu. …

 

18. Walki podczas Mistrzostw Polski w formule K – 1 R trwają dwa dni.

 

Zawodnik może stoczyć nie więcej niż 9 rund walk dziennie ( trzy pojedynki ).

19.          W przypadku gal zawodowych, zawodnik może stoczyć tylko jedną walkę wielorundową ( powyżej 3 rund ) w czasie trwania imprezy.

 

20.          Nie wolno walczyć będąc zakrwawionym, z naklejonymi na twarzy plastrami, tamponami w nosie, albo ciętymi ranami. Sędzia ringowy może skonsultować się z lekarzem lub ratownikiem medycznym zawodów w celu podjęcia decyzji.

 

Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.

 

1.            Przywitanie        -              zawodnicy dotykają się rękawicami         

2.            Walczyć                -              wznowienie walki po każdej przerwanej akcji     

3.            Stop       -              walka jest przerywana w celu udzielenia uwag, lub końca walki. 

4.            Czas stop             - kiedy sędzia ringowy zatrzyma czas ( musi podać powód zatrzymania    

                                                czasu ) np.: upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za  uchybienia regulaminowe, udzielenie kary           

 5.            Puść       -              kiedy zawodnicy wzajemnie się trzymają, po komendzie „puść” zawodnicy            

                                                obowiązani są cofnąć się min.1 krok        

Dozwolone miejsca trafień.        

 

1.  Głowa :  twarz, boki, przód

2.  Tułów   :               przód i boki.

3.  Nogi       :               zewnętrzne i wewnętrzne części uda, podcięcia na ochraniacz stopy.

 

Niedozwolone miejsca trafień.

 

1.            Góra i tył głowy.

 

2.            Tył tułowia.

3.            Szyja, kończyny, stawy.

 

4.            Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem kopnięć w uda oraz podcięcia na ochraniacz stopy ).

 

Dozwolone techniki.


1.            Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku, kopnięcia golenią- osłoniętą ochraniaczem, kolanem każdą część ciała oprócz pleców, stawów, klinczowanie oburącz za szyję przeciwnika w celu zadania pojedynczego ciosu kolanem, klincz nie może trwać dłużej niż do 5 sekund..


2.            Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści z obrotu ( back fist ).

 

3.            Podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

 

4.            Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą ( uderzenie piętą jest niedozwolone ).

 

5.            Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętym ochrani


Niedozwolone techniki i akcje.

 

1.            Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie, rzuty.

2.            Upadanie bez wyraźnej przyczyny


3.            Duże ilości oleju na twarzy i ciele.


4.            Atakowanie w miejsca niedozwolone oraz techniki ślepe.

5.            Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie ,w tym wypadku zawodnik otrzymuje upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar.

 

6.            W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.

 

7.            Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.

 

8.            Techniki niedozwolone :

 

1. ciosy ręczne : łokciem, przedramieniem, nasadą, na odlew 

2. w tylną część tułowia i głowy oraz góry głowy ( z góry )

3. kopnięcia poniżej pasa za wyjątkiem kopnięć w uda i podcięć na ochraniacz stopy.

 

Uwaga:  nie wolno uderzać w tył głowy i upadającego .


Akcje niedozwolone :              

1. atakowanie trzymając się lin, zaplątanego w liny, upadającego, leżącego

2. atakowanie po komendzie „ STOP „ lub „ PUŚĆ „

3.  po gongu          

4. obracanie się w akcji, odwracanie głowy, popychanie, obejmowanie, wskakiwanie, łapanie.

 5. atakowanie pochyloną głową

 6. unikanie walki, rozmawianie, ubliżanie zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów.

  7. złamanie powyższych reguł jest karane od ostrzeżenia przez minus punkt do dyskwalifikacji włącznie.              

Przyznawanie punktów.

1.  Punkty przyznawane są za zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień.

a              ciosy ręczne       - 1 pkt

b  kopnięcie w uda, tułów            - 1 pkt

c              podcięcie na ochraniacz stopy, jeżeli zawodnik dotknie podłogi inną częścią ciała niż stopy - 1 pkt

d             kopnięcie w głowę          - 1 pkt

e             kopnięcie z wyskoku na tułów    - 1 pkt

f              kopnięcie z wyskoku na głowę    - 1 pkt

g              kolano w uda     - 1 pkt

h             kolano w tułów - 1 pkt

i               kolano w głowę - 1 pkt

 

2.            Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.

3.            Rundę ocenia się według zdobytej ilości punktów, zawodnik z największą liczbą punktów wygrywa.

 

4.            Kryteriami do oceny walki są punkty za techniki nożne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów liczy się :

 

Punkty przyznawane są wg następującej hierarchii:

 

a  Lepszy w ostatniej rundzie

b  Bardziej aktywny

c   Więcej kopnięć

d   Lepszy w defensywie

e    Lepszy styl i techniki

Używanie „klikerów” i tyłu kart punktowych.

 

1.            Każdy „ knock down” to punkt dla przeciwnika.

 

2.            Zdobywane punkty zapisuje się następująco;

 

a)  na turniejach międzynarodowych sędziowie posługują się tablicami elektronicznymi, a punkty przyznawane są za pomocą komputerowej ”myszki”, trenerzy podczas trwania walki widzą jaka jest różnica punktów.

b) na zawodach Polskich wszystkich rangi sędziowie powinni posługiwać się „klikerami” , po zakończeniu …............każdej rundy sędzia wpisuje do karty wynik otrzymany z licznika ( klikera ).

 

3.            Jeżeli zawodnik w czasie walki celowo wypluwa ochraniacz na zęby sędzia ringowy natychmiast zatrzyma czas i rozpoczyna liczenie jak przy „knock down” .

4.            Na karcie, zwycięzcę zakreśla się rysując okręg wokół nazwiska.


5.            Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z pełną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z pełną siłą. /Przyznawanie punktów opartych na usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.

 

6.            Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to nie może wpadać ciałem na przeciwnika.

 

7.            Technika zadana po gongu nie jest uznawana.

 

Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z pełną siłą; dotykanie i otarcia przeciwnika, ciosy w gardę nie są punktowane przez sędziów.

 Upomnienia i kary.

 

1.            Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać ostrzeżenie, minus punkt, drugi minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.

 

2.            Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:

 

a.            pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się

b.            zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia

c.             nieczystą walkę i nie legalne techniki ( pchanie, klinczowanie, itp.)

d.            komentowanie decyzji sędziego z którymi się nie zgadza e. zbyt mało technik nożnych


e.             nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta


f.            głośne rozkazy, krzyki sekundanta ( trenera ) sędzia może usunąć te osoby z narożników

g.            wchodzenie trenera do ringu w przypadku kontuzji zawodnika

h.              opuszczenia przez zawodnika ringu przed końcem walki


Uwaga: w formule K -1 R nie wolno atakować w tył głowy przeciwnika oraz upadającego zawodnika.

System kar.        

a              pierwsze              - złamanie regulaminu l Oficjalne Ostrzeżenie

b             drugie   - złamanie regulaminu II Oficjalne Ostrzeżenie Minus punkt

c              trzecie  - złamanie regulaminu III -  Minus punkt.

d             czwarte - złamanie regulaminu IV - Dyskwalifikacja.

 

1              Uwaga i ostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je usłyszeć i zrozumieć zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).

2              Kiedy sędzia daje ostrzeżenie, minus punkt musi zatrzymać czas.

3              Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.

 

Minus punkt.

 

1.            Kryteria dla ujemnych punktów, danych przez sędziego, po poprzednich ostrzeżeniach:

 

a.            nieczysty styl walki

b.            ciągłe klinczowanie( trzymanie )

 

c.             ciągłe obracanie się

 

d.            zbyt mało technik nożnych

 

e.            łamanie regulaminu 

f.             dwa ostrzeżenia

 

Dyskwalifikacja.

 

1.            Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar (tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące przewinienie:

 

a.            wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika

b.            jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem)


c.             jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem),zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów

d.            jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"

e.            kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja

 

f.             szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)

 

g.            gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.

 

2.            Jeżeli sędzia ringowy uzna dyskwalifikację za konieczną, konsultuje decyzję z sędziami bocznymi i kierownikiem ringu, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.

 

Art. 15    Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.

 

1.            ostrzeżenie        :               poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.

2.            punkt ujemny    :               ruch dłonią po skosie w dół.

3.            dyskwalifikacja  :  skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.

4.            Czas stop             :  utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.


Kontuzje i protesty.

 

Kontuzje             

1.            W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) dla juniorów młodszych, juniorów starszych, seniorów, młodzieżowców jako czas niezbędny dla lekarza lub ratownika medycznego dopodjęcia decyzji.

2.            Po usłyszeniu opinii lekarza lub ratownika medycznego sędzia prowadzący decyduje o karach lub  wznowieniu walki.( uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji ).

3.            Jeśli lekarz lub ratownik medyczny nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa nie poszkodowany zawodnik, o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik poszkodowany, lecz nie uczestniczy w dalszej rywalizacji .

Protesty              

 

1.            Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata WKA.


2.            Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.

3.            Sędzia Główny i Delegat WKA powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest. Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.

 

4.            W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.

 

Postępowanie po silnym ciosie.

 

1.  Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:

 

a.            zakończyć walkę

b.  wezwać lekarza lub ratownika medycznego by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie.

c.             wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.

 

2.            Po otrzymanym silnym ciosie ( nokautującym ), zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.

 

3.            Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ).

 

4.            Zawodnik, który miał uraz głowy ( KO ) 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, w tym EEG).

 

 

Liczenie zawodnika

 

1.  Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:

 

a - po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu,

 

b - po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje się lin.

 

c - jest zamroczony i traci orientację w walce. 


d - jeżeli celowo wypluwa ochraniacz na zęby.

 

2.            Liczonemu zawodnikowi /poszkodowanemu/ pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy.

 

3.            Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on polecenia.


4.  Jeżeli po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę.

Uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi tego  konsekwencjami, ( przerywa się liczenie zawodnika tylko w gdy jest to koniec trzeciej rundy ).

 

5.            Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez TKO. /Jeśli sędzia liczył zawodnika 3 razy w ciągu rundy lub 3 razy w ciągu walki oznacza to koniec walki przez TKO./

 

Werdykty.

 

1.            Zwycięstwo na punkty ogłasza się, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.

 

2.            Zwycięstwo przez nokaut ogłasza się ( K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek, i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nie odbyta.)

 

3.            Wygrana przez poddanie przeciwnika.

 

Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę i oświadczyć swoją wolę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na matę.

Nie wolno rzucać ręcznika w czasie liczenia zawodnika.

 

4.            Zwycięstwo przez RSC:

 

a - sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym liczeniu w ciągu całej walki

 

b - sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,

 

c - z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.

 

5.            Dyskwalifikacja (DISQ) 

 

6.            Walkower ( W.O.), po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 minut zawodnik nie stawia się na ringu.

 

7.            Walka zakończona remisem ( tylko w walkach drużynowych ).

8.            Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.

 

9.  RSC - H sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika :

 

a - po silnych ciosach na głowę, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,

 

10.          Zwycięstwo przez TKO ( sędzia przerywa walkę jeżeli zawodnik nie jest zdolny do dalszego prowadzenia pojedynku ze względu na : widoczny brak umiejętności technicznej, brak kondycji, ciągłe odwracanie się , unikanie walki, kontuzja ).

 

           UWAGA : DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.

 

Sędziowie .

 

a.            Sędzia główny , sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.

 

b.            Walkę ocenia trzech sędziów bocznych i jeden ringowy ( prowadzący ).

 

c.             Sędzia ringowi kontroluje stan ringu akceptując go dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, dając ostrzeżenie, minus punkt - wskazuje każdemu sędziemu bocznemu zawodnika który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując rodzaj przewinienia. Wskazuje zwycięzcę przez uniesienie jego ręki w górę.

 

d.            Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.

e.            Sędzia boczny notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje wyczerpanie limitu kar. Wszystkie

 

ostrzeżenia, minus punkt dawane przez sędziego ringowego muszą znaleźć odzwierciedlenie w kartach punktowych w kolumnie „ Uwagi”.

 

f.             Sędzia ringowy wydaje komendy w języku polskim lub angielskim.

 

g.            Sędzia główny może delegować kierownika ringu na którego sceduje część swoich obowiązków.

 

h.            Sędzia Główny lub kierownik ringu może zmienić decyzję sędziów bocznych ( punktowych ) w przypadku gdy pomyłka ma charakter :

A             nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.

B             jeśli nastąpił błąd sędziowski - ewidentne złamanie regulaminu.

 

1. Jeśli zbyt często któryś z sędziów dokonuje błędnych wpisów w kartach, Sędzia Główny ma prawo zmienić takiego sędziego.

 

Lekarz zawodów lub ratownik medyczny.

 

1.            Przed rozpoczęciem zawodów lekarz lub ratownik medyczny potwierdza zdolność zawodników do udziału w zawodach pieczątką i podpisem w protokole.

 

2.            Podczas trwania zawodów lekarz lub ratownik medyczny jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu przez organizatora.

 

3.            Organizator musi zapewnić dla lekarza lub ratownika medycznego dostęp do telefonu.

4.            Lekarz lub ratownik medyczny zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.

 

5.            W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem lub ratownikiem medycznym którego decyzja jest ostateczna.

 

6.            Lekarz lub ratownik medyczny podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.

7.            Lekarz lub ratownik medyczny musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu pomocy zawodnikom sportów walki.

 

Doping.

 

1.            Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.

2.            Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający środki dopingujące, spożywający alkohol będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.

 

3.            Zawodnik który odmówi poddania się badaniom antydopingowym będzie zdyskwalifikowany

 

Inne postanowienia.

 

1.            W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym WKA.

 

2.            Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.

3.            W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy WKA.

4.            Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów dotyczące walk rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Delegatem Sportowym WKA oraz komisją sędziowską ( techniczną ).Regulamin amatorskiej rywalizacji sportowej

Kickboxing

 

Rozdział I

Informacje ogólne

W zawodach można wystartować jeśli:

 1. posiada się potwierdzenie zdolności do udziału w rywalizacji sportowej.

 2. posiada się stopień szkoleniowy kwalifikujący do udziału w danych rozgrywkach kick-boxingu

 3. należy się do klubu sportowego.

Rozdział II

Warunki techniczne zawodów

 1. Walki semi-contact i light-contact odbywają się na parkiecie lub na macie (tatami) o wymiarach 8 m x 8 m.

 2. Walki full-contact i low-kick odbywają się tylko na ringach bokserskich o standardowych wymiarach.

 3. Walki w formule semi-contact i light-contact trwają jeden dzień.

 4. Walki w formule full-contact trwają jeden dzień lub dwa dni, jeśli zawodnik musi stoczyć więcej niż 6 rund walk dziennie.

 5. W przypadku gal zawodowych, zawodnik może stoczyć tylko jedną walkę wielorundową w czasie trwania imprezy.

Rozdział III

Strój

Strojem zawodnika jest: bluza z pasem lub koszulka z krótkim rękawkiem, sięgające do kostek, proste i luźne spodnie. Zawiązany pas zgodnie z posiadanym stopniem szkoleniowym/ mistrzowskim.
W regulaminie full-contact zawodnicy walczą z gołym torsem.

Rozdział IV

Ważenie zawodników

 1. Ważenie zawodników i zawodniczek odbywa się w przeddzień zawodów o randze mistrzostw oraz co najmniej na 2 godziny przed pierwszą walką na innych zawodach.

 2. Podczas ważenia obecni są 2 przedstawiciele Komisji Sędziowskiej.

 3. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.

 4. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskana waga zapisywana jest do protokołu zawodów.

 5. Zawodnicy mogą skorzystać z wagi przed oficjalnym ważeniem.

 6. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki, z książeczką lekarską, licencją zawodniczą (semi-, light-, full-contact w zależności od formuły toczonych walk).

 7. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, jaką wykaże waga.

Rozdział V

Badania lekarskie

Badania lekarskie dla zawodników kick-boxingu są ważne 3 miesiące i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowca-zawodnika. Ważność ich potwierdzają 2 pieczątki (imienna lekarza sportowego i nagłówkowa przychodni sportowo-lekarskiej).

Uwaga: nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy unieważniają badania lekarskie.

Kompetencje lekarza sportowego na zawodach

 1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz bada zawodników i potwierdza zdolność do udziału w zawodach w protokole.

 2. Podczas trwania zawodów lekarz /musi być/ jest obecny na sali w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Organizator musi zapewnić dla lekarza dostęp do telefonu.

 3. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem, którego decyzja jest ostateczna.

 4. Lekarz podejmuje decyzję w czasie 2 minut.

Rozdział VI

Sprzęt do walki

 • rękawice (elastyczne i sprężyste) o wadze 10 uncji – waga rękawic musi być wyraźnie zaznaczona – dla zawodników i zawodniczek walczących we wszystkich kategoriach wagowych; muszą one całkowicie zakrywać palce, dłoń i nadgarstek

 • protektory na stopy: muszą być miękkie i elastyczne, całkowicie zakrywać stopę (1 cm dłuższe od palców), piętę i kostkę

 • kask z elastycznej skóry lub tworzywa zakrywający głowę z boków, z tyłu i z góry (w galach zawodowych dopuszcza się jego używanie w formule full-contact)

 • ochraniacze na zęby

 • miękkie ochraniacze piszczeli (bez metalowych, drewnianych i innych twardych elementów)

 • suspensor – ochraniacz podbrzusza nakładany pod spodnie

 • dozwolone i zalecane są miękkie ochraniacze klatki piersiowej, przedramion, łokci i kolan

 • Ręce można owijać bandażem o max długości 250 cm i szerokości 5 cm

Sprzęt nie może stwarzać zagrożenia dla zawodnika i jego rywala. O jego dopuszczeniu decyduje sędzia.

Rozdział VII

Upomnienia i kary

 1. Przed i po walce zawodnicy są zobowiązani do gestu sportowej rywalizacji poprzez dotknięcie się rękawicami.

 2. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie, minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.

 3. Upomnienie następuje w przypadku niegroźnego i nieumyślnego przewinienia.

 4. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:

  • pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się

  • zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył głowy i tułowia

  • nieczystą walkę (pchanie, klinczowanie, faule, itp.)

  • zadawanie ciosów z niekontrolowaną siłą w formułach semi- i light-contact

  • nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta

  • opuszczenia przez zawodnika pola walki

  • nie zadania 6 technik nożnych w rundzie w walce w formule full- i light-contact (mniej niż 6 technik nożnych w rundzie - ostrzeżenie, mniej niż 12 technik nożnych w dwóch rundach - punkt ujemny; mniej niż 18 technik nożnych w trzech rundach - dyskwalifikacja zawodnika)

Uwaga: w formule semi-contact wolno atakować w tył głowy przeciwnika oraz upadającego o ile nie było komendy "stop"; w formule full-contact ostrzeżenie jest jednoznaczne ze stratą 3 małych punktów.

 1. Udzielenie trzeciego ostrzeżenia jest równoznaczne z otrzymaniem punktu ujemnego. W formule semi-contact zamiast punktu ujemnego, dodaje się jeden punkt przeciwnikowi.

 2. Ostrzeżenia (za faule i wyjścia poza pole walki) są sumowane w ciągu całej walki.

 3. Przez opuszczenie pola walki przyjmuje się sytuację, gdy zawodnik co najmniej jedną stopą przebywa poza polem walki.

 4. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po:

   • wykorzystanie limitu trzech kar (tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją)

   • bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące przewinienie:

   • w skutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika

   • jeśli rywal po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego (w semi- i light-) ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem

   • jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, jednak sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem); zawodnik, którego lekarz nie dopuścił do kontynuacji walki nie uczestniczy w dalszych walkach zawodów

   • jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"

   • kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja

   • szczególnie niesportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie)

   • gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych

 5. Jeżeli sędzia ringowy (prowadzący) uzna dyskwalifikację za konieczną konsultuje decyzję z sędziami, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.

 6. Zawodnik nie może otrzymać kary i punktu za akcję jednocześnie.

 7. Kary pokazuje się zawodnikowi i sędziom w następujący sposób:

   • ostrzeżenie: poprzez zatoczenie koła wyciągniętą ręką nad głową

   • punkt ujemny: ruch dłonią po skosie w dół

   • dyskwalifikacja: skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.

Regulamin amatorskiej rywalizacji sportowej

Semi-contact

Rozdział I

Zasady walki

 1. Przed rozpoczęciem walki zawodnik podchodzi do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia (nie dopuszczalne jest posiadanie biżuterii itp.)

 2. Walki w formule semi-contact trwają 2 x 2 minuty.

 3. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę). Nie zatrzymuje się czasu na przyznanie punktu. Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).

 4. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kick-boxingu.

 5. W czasie trwania walki ww. nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek.

 6. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.

 7. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.

Dozwolone miejsca trafień

 1. Tułów: przód i boki.

 2. Nogi: podcięcia na ochraniacz stopy.

Niedozwolone miejsca trafień

 1. Góra głowy.

 2. Tył tułowia: nerki, kręgosłup, kark.

 3. Szyja, kończyny, stawy.

 4. Poniżej pasa.

Dozwolone techniki

 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające.

 2. Ciosy ręczne: proste, z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu.

 3. Podcięcia na ochraniacz stopy.

Uwaga: Punkt przyznaje się gdy atakujący cały czas stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.

 1. Dozwolone jest atakowanie upadającego, jeżeli sędzia prowadzący nie wydał komendy "stop".

 2. Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).

Niedozwolone techniki i akcje

 1. Inne niż dozwolone techniki oraz unikanie walki, celowe opóźnianie walki.

Uwaga: za odwracanie głowy przez zawodnika, jego przeciwnik otrzymuje punkt.

 1. Upadanie bez wyraźnej przyczyny.

 2. Jeśli zawodnik opuści planszę bez popchnięcia, kopnięcia, uderzenia otrzymuje wtedy ostrzeżenie, przy trzecim wyjściu otrzymuje punkt ujemny, a przy czwartym dyskwalifikację (liczbę wyjść poza obręb pola walki sumuje się w ciągu całego pojedynku).

 3. Atakowanie z niekontrolowaną siłą.

 4. Niesportowe zachowanie, szarpanie i popychanie.

 5. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika po zakończeniu walki.

Zdobywanie punktów

 1. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z kontrolowaną siłą.

Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z /"odpowiednią"/ kontrolowaną siłą; jednak te, które tylko dotykają lub ocierają przeciwnika nie są punktowane przez sędziów.

 1. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz pola walki i nie może wpadać ciałem na przeciwnika.

 2. Zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu.

 3. Punkty przyznawane są za:

  • cios ręką - 1 pkt.

  • kopnięcie na tułów - 1 pkt.

  • podcięcie - 1 pkt.

  • cios ręką z wyskoku - 1 pkt.

  • niski rzut (przez biodro) - 1 pkt.

  • kopnięcie na głowę - 2 pkt.

  • kopnięcie z wyskoku na tułów - 2 pkt.

  • kopnięcie z wyskoku na głowę- 3 pkt.

 4. Jeśli zawodnik trafił czystą techniką przeciwnika, to sędzia podaje komendę "stop" i przyznaje punkt.

 5. Przyznanie punktu sygnalizuje się wyciągniętą ręką ze stosowną liczbą palców.

 6. Sędzia prowadzący walkę może przyznać punkt, jeżeli co najmniej 2 sędziów wskazało na zawodnika. W sytuacji gdy boczni sędziowie pokażą "nie widziałem techniki", a sędzia prowadzący walkę widział prawidłowo wykonaną technikę przez zawodnika, może przyznać odpowiednią ilość punktów.

 7. Jeśli jeden zawodnik ma wskazania dwóch sędziów, a drugi trzech, wówczas punkty otrzymują obydwaj.

 8. Jeśli sędzia nie uznaje techniki to krzyżuje ręce na dole.

 9. Jeśli sędzia nie widział zadawanej techniki wówczas krzyżuje ręce na wysokości oczu.

 10. Wyjście poza linię pokazuje się poprzez ruch dłoni w dół.

 11. Technika zadana po gongu nie jest uznawana.

Rozdział II

Kontuzje i protesty

 1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana na czas (do 2 min.) niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji.

 2. Po usłyszeniu opinii lekarza sędzia prowadzący decyduje o karach i wznowieniu walki (uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji).

 3. W przypadku przerwania walki przez lekarza z powodu kontuzji zawodnika, wygrywa jego przeciwnik, o ile nie przekroczył przepisów.

Rozdział III

Sędziowie

 1. Walkę prowadzi dwóch sędziów bocznych i jeden planszowy (środkowy).

 2. Sędzia główny kontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów.

 3. Sędzia boczny kontroluje sprzęt i ubiór zawodników, sygnalizuje prowadzącemu wszelkie nieprawidłowości

 4. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.

 5. Sędzia sekretarz notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę techniczną oraz wyczerpanie limitu kar.

 6. Sędziowie wydają komendy w języku polskim lub angielskim.

Rozdział IV

Werdykty

 1. Zawodnik, który zdobędzie więcej punktów regulaminowym czasie - wygrywa. Jeśli zawodnicy mają tyle samo punktów wprowadza się 1 minutę dogrywki, jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia zawodnicy walczą do pierwszego prawidłowego trafienia.

 2. Zwycięstwo przez przewagę techniczną (jeśli różnica wynosi 10 punktów, np. 17 : 7).

 3. RSC – sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika (widoczne osłabienie, kontuzja, itp.).

 4. Dyskwalifikacja patrz Przepisy ogólne – Upomnienia i kary pkt.8

 5. Walkower - po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. zawodnik nie stawia się na planszy.

 6. Zwycięstwo przez poddanie przeciwnika - zawodnik ma prawo poddać się w dowolnej chwili podnosząc rękę do góry, sekundant ma prawo poddać zawodnika rzucając ręcznik na planszę.

 7. W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej walki odbywają się wg reguły "każdy z każdym" i zawodnicy zgromadzą tę samą ilość punktów, o zwycięstwie decydują:

  • różnica między punktami zdobytymi, a straconymi

  • ilość zdobytych małych punktów

  • bilans punktów między zawodnikami współzawodniczącymi.

Rozdział V

Kategorie wiekowe.

O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE ROK URODZENIA.

- chłopcy i dziewczęta - 7, 8, 9 lat

- młodzieżowcy- 10, 11, 12 lat

- kadeci - 13, 14, 15 lat

- juniorzy - 16, 17, 18 lat

- seniorzy - 19 – 45 lat ( kobiety 18 - 40 lat )

- Kadet nie może rywalizować z zawodnikami starszych grup wiekowych.
- Junior może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.
- Seniorem jest zawodnik który ukończył 19 lat zgodnie z datą urodzenia.

Rozdział VI

Kategorie wagowe.

Juniors Seniors

Older cadets

Seniorzy, juniorzy, młodzieżowcy

kadeci

mężczyźni

kobiety

chłopcy

dziewczęta

- 51 kg (jun.)

- 57 kg - 57 kg

- 63 kg - 63 kg

- 69 kg - 69 kg

- 74 kg - 74 kg

- 79 kg - 79 kg

- 84 kg - 84 kg

- 89 kg - 89 kg

- 94 kg +89 kg

+ 94 kg

 

- 50 kg

- 55 kg

- 60 kg

- 65 kg

- 70 kg

     + 70 kg

 

- 42 kg

- 47 kg

- 52 kg

- 57 kg

- 63 kg

- 69 kg

+69 kg

 

- 42 kg

- 46 kg

- 50 kg

- 55 kg

- 60 kg

- 65 kg

+ 65 kg


Regulamin amatorskiej rywalizacji sportowej

Full-contact i low - kick

Rozdział I

Zasady walki

 1. W zawodach amatorskich walki trwają 3 x 2 min. z 1 min. przerwy.

 2. W regulaminie full-contact mogą walczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają co najmniej kategorię D full-contact (5 stopień szkoleniowy kick-boxing)

Dozwolone ciosy i techniki

 1. Techniki dozwolone:

  • kopnięcia proste, okrężne, zahaczające, boczne, ukośne, opadające

uwaga: ze względu na niebezpieczne uderzenia piętą zawodnik wykonujący technikę nożną zahaczającą - opadającą - musi wykonać ją stopą

  • ciosy ręczne: proste, sierpowe, z dołu (haki);

  • podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej;

  • niskie rzuty do wysokości biodra, wynikające z akcji

  • kopnięcie na uda przeciwnika stopą i piszczelą osłoniętą protektorem (tylko w low-kick)

 1. Dozwolony jest atak na przednie i boczne strony tułowia i głowy.

 2. Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętym ochraniaczem

Niedozwolone techniki i akcje

 1. Techniki niedozwolone:

  • kopnięcia kolanem

  • ciosy ręczne: łokciem, nasadą, bokiem, na odlew, z obrotową techniką ręczną

  • w tylną część tułowia i głowy oraz czubek głowy (z góry)

  • poniżej pasa (w low-kick dozwolone kopnięcia na udo)

 2. Akcje niedozwolone:

  • atakować trzymając się lin, zaplątanego w liny upadającego, po komendzie "stop", lub po gongu

  • obracać się w akcji, obracać głowę, popychać

  • obejmować, wskakiwać łapać

  • atakować głową

  • unikać walki, rozmawiać, ubliżać zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów

Rozdział II

Zdobywanie punktów

 1. Małe punkty przyznawane są za prawidłowo zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień

Uwaga: nie wolno uderzać w tył głowy i upadającego jak w semi-contact

 1. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.

 2. Rundę ocenia się max. do 10 punktów.

 3. Kryteriami do oceny walki są tzw. małe punkty za techniki możne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów:

  • lepsza technika

  • lepsza obrona

  • lepsza kondycja

  • większa liczba technik nożnych.

 4. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 10 jeśli była wyrównana.

 5. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 9 jeśli zawodnik wykazuje lekką przewagę zadając większą liczbę celnych ciosów (różnica do 1 - 5 małych punktów).

 6. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 8 jeśli zawodnik wykazuje dużą przewagę, lub przeciwnik był przynajmniej raz liczony.

 7. Zawodnik w czasie rundy musi wykonać minimum 6 technik nożnych.

 8. Ostrzeżenie jest równoznaczne z przyznaniem rywalowi 3 małych punktów.

 9. Za technikę nożną w udo przyznaje się 1 punkt pomocniczy (tylko w low-kick)

Rozdział III

Sędziowie

 1. Walkę w ringu prowadzi sędzia ringowy, który nie ocenia jej na punkty.

 2. Sędzia ringowy przed rozpoczęciem walki sprawdza stan ringu, sprzęt zawodników, daje komendę do rozpoczęcia i zakończenia walki, nadzoruje jej przebieg, dba o przestrzeganie przepisów, zatrzymuje czas, udziela kar, zbiera karty punktowe od sędziów punktowych zakończeniu walki, ogłasza werdykt poprzez podniesienie ręki zwycięzcy.

 3. Walkę ocenia 3 sędziów punktowych.

 4. Sędziowie punktowi oceniają walkę po zakończeniu każdej rundy przyznając punkty, sygnalizują sędziemu ringowemu zauważone nieprawidłowości, konsultują dyskwalifikację

 5. Sędzia czasowy sygnalizuje rozpoczęcie i zakończenie rundy /i/ oraz przerwy na 10 sekund przed jej upływem - oczyszcza ring z sekundantów.

 

Rozdział IV

Werdykty

 1. Zwycięstwo na punkty, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.

 2. Zwycięstwo przez nokaut (K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek., i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - i wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nie odbyta.)

 3. Wygrana przez poddanie przeciwnika

uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na ring.

 1. Zwycięstwo przez RSC:

  • sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym liczeniu w ciągu całej walki

  • sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika

  • z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.

 2. Dyskwalifikacja (DISQ) patrz Przepisy ogólne – Upomnienia i kary pkt.8

 3. Walkower (W.O.), gdy wyczytane zawodnik nie stawił się na ring w przeciągu 2 min.

 4. Walka zakończona remisem (tylko w walkach drużynowych).

 5. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.

Rozdział V

Liczenie zawodnika

 1. Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:

  • po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu

  • po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje się lin

  • jest zamroczony i traci orientację w walce.

 2. Liczonemu zawodnikowi pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy.

 3. Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on polecenia.

 4. Po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę

Uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi tego konsekwencjami.

 1. Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez RSC.

Rozdział VI

Postępowanie po nokaucie

 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:

  • wezwać lekarza by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie

  • wpisać ten fakt do protokołu i książeczki zawodnika.

 2. Po przegranej przez K.O. zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.

 3. Zawodnik, który miał uraz głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące (konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG).

 4. Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy (konieczne są wtedy badania lekarskie).

Rozdział VII

Full-contact a low-kick

Zawody rozgrywane wg regulaminu low-kick rozgrywa się w taki sam sposób jak w full-contact, ale jest tu dozwolony kontakt na uda przeciwnika od wewnątrz i zewnątrz. Można atakować uda przeciwnika stopą i piszczelą osłoniętą protektorem. Za technikę nożną w udo przyznaje się 1 punkt pomocniczy.

Rozdział VIII

Kategorie wiekowe.

O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE ROK URODZENIA.


- kadeci - 13, 14, 15 lat

- juniorzy - 16, 17, 18 lat

- seniorzy - 19 – 45 lat ( kobiety 18 - 40 lat )

W walkach full contact juniorzy walczą wyłącznie w swojej grupie wiekowej. Do walki  z seniorami może być dopuszczony zawodnik, który w dniu zawodów ukończy lat 18 (data urodzenia) Junior, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami.


Rozdział IX

Kategorie wagowe.

Kadeci, Juniorzy, Seniorzy:


mężczyźni:

- 51.0 kg
- 54.0 kg
- 57.0 kg
- 60.0 kg
- 63.5 kg
- 67.0kg
- 71.0 kg
- 75.0 kg
- 81.0 kg
- 86.0 kg
- 91.0 kg
+ 91.0 kg

kobiety:

- 48.0 kg
- 52.0 kg
- 56.0 kg
- 60.0 kg
- 65.0 kg
- 70.0 kg
+ 70.0 kg

  

 

Regulamin amatorskiej rywalizacji sportowej

Light-contact

Rozdział I

Zasady walki

 1. Zawody w regulaminie light-contact rozgrywa się w taki sposób w jaki implikuje to sama nazwa, czyli z kontrolowaną siłą ciosów. Równy nacisk położony jest na techniki ręczne i nożne. Light-contact jest formą pośrednią między full-contactem, a semi-contactem. Sędzia prowadzący walkę nie punktuje jej lecz kontroluje przestrzeganie przepisów.

 2. Przed rozpoczęciem walki zawodnik podchodzi do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia (nie może mieć założonych wisiorków, kolczyków, ozdób itp.)

 3. Walki w formule light-contact trwają 2 x 2 minuty.

 4. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę). Nie zatrzymuje się czasu na przyznanie punktu. Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).

 5. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora kick-boxingu.

 6. W czasie trwania walki ww. nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek.

 7. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.

 8. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.

Dozwolone ciosy i techniki

 1. Techniki dozwolone:

  • kopnięcia proste, okrężne, zahaczające, boczne, ukośne, opadające

uwaga: ze względu na niebezpieczne uderzenia piętą zawodnik wykonujący technikę nożną zahaczającą - opadającą - musi wykonać ją stopą

  • ciosy ręczne: proste, sierpowe, z dołu (haki);

  • podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej;

  • niskie rzuty do wysokości biodra, wynikające z akcji

 1. Dozwolony jest atak na przednie i boczne strony tułowia i głowy.

 2. Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętym ochraniaczem

Niedozwolone techniki i akcje

 1. Techniki niedozwolone:

  • kopnięcia kolanem

  • ciosy ręczne: łokciem, nasadą, bokiem, na odlew, z obrotową techniką ręczną

  • ciosy ręczne: łokciem, nasadą, bokiem, na odlew, z obrotową techniką ręczną

  • w tylną część tułowia i głowy oraz czubek głowy (z góry)

  • poniżej pasa

 2. Akcje niedozwolone:

  • atakować trzymając się lin, zaplątanego w liny upadającego, po komendzie "stop", lub po gongu

  • obracać się w akcji, obracać głowę, popychać

  • obejmować, wskakiwać łapać

  • atakować głową

  • unikać walki, rozmawiać, ubliżać zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów

Uwaga: siła ciosów musi być w pełni kontrolowana, a sędzia musi widzieć, że zawodnika stać na silniejsze ciosy

Zdobywanie punktów

 1. Małe punkty przyznawane są za prawidłowo zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień

Uwaga: nie wolno uderzać w tył głowy i upadającego jak w semi-contact

 1. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.

 2. Rundę ocenia się max. do 10 punktów.

 3. Kryteriami do oceny walki są tzw. małe punkty za techniki możne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów:

  • ilość efektywnych i prawidłowych ataków

  • różnorodność technik i kombinacji

  • czystość technik i styl walki

  • równomierność technik ręcznych i nożnych

  • kondycja w walce

 4. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 10 jeśli była wyrównana.

 5. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 9 jeśli zawodnik wykazuje lekką przewagę zadając większą liczbę celnych ciosów (różnica do 1 - 5 małych punktów).

 6. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 8 jeśli zawodnik wykazuje dużą przewagę, lub przeciwnik był przynajmniej raz liczony.

 7. Zawodnik w czasie rundy musi wykonać minimum 6 technik nożnych.

 8. Ostrzeżenie jest równoznaczne z przyznaniem rywalowi 3 małych punktów.

Rozdział II

Werdykty

 1. Zwycięstwo na punkty, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.

 2. Przy zbyt silnym ciosie (np. upadek, zamroczenie zawodnika) sędziowie określają stopień winy i kary (np. ostrzeżenie, minus punkt lub dyskwalifikacja, jeśli zawodnik nie może podjąć walki po upływie 10 sekund). Jeśli zawodnik wykazuje wyraźne zmęczenie w walce, sędzia prowadzący może wyliczyć zawodnika do 8 (jest to jednoznaczne z odjęciem 1 pkt.). Jeśli zawodnik nadal nie podejmuje walki sędzia kończy walkę przez RSC.

 3. Wygrana przez poddanie przeciwnika

Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na ring.

 1. Zwycięstwo przez RSC:

  • sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym liczeniu w ciągu całej walki

  • sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika

  • z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.

 2. Dyskwalifikacja (DISQ) patrz Przepisy ogólne – Upomnienia i kary pkt.8

 3. Walkower (W.O.), gdy wyczytane zawodnik nie stawił się na ring w przeciągu 2 min.

 4. Walka zakończona remisem (tylko w walkach drużynowych).

 5. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego

Rozdział III

Kategorie wiekowe.


O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE ROK URODZENIA.

- młodzieżowcy- 10, 11, 12 lat

- kadeci - 13, 14, 15 lat

- juniorzy - 16, 17, 18 lat

- seniorzy - 19 – 45 lat ( kobiety 18 - 40 lat )

Rozdział IV

Kategorie wagowe.

 

Juniors Seniors

Juniorzy, Młodzieżowcy,Seniorzy

Młodzieżowcy ,Kadeci

mężczyźni

kobiety

chłopcy

dziewczęta

 

- 51 kg (jun.)

- 57 kg - 57 kg

- 63 kg - 63 kg

- 69 kg - 69 kg

- 74 kg - 74 kg

- 79 kg - 79 kg

- 84 kg - 84 kg

- 89 kg - 89 kg

- 94 kg +89 kg

+ 94 kg

 

- 50 kg

- 55 kg

- 60 kg

- 65 kg

- 70 kg

    + 70 kg

 

- 42 kg

- 47 kg

     - 52 kg

     - 57 kg

     - 63 kg

     - 69 kg

     +69 kg

 

- 42 kg

- 46 kg

- 50 kg

- 55 kg

- 60 kg

- 65 kg

+ 65 kg

  

 

 

Regulamin amatorskiej rywalizacji sportowej

Thaiboxing

 

Rozdział I

Ring

 1. Rozmiary
  Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy obszar ringu powinien wynosić 490cm X 490cm, a największy 7,30cm X 7,30cm mierzonym w kwadracie utworzonym przez liny.

 2. Liny
  Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy od 3 do 5 cm przeciągnięte na wysokości 40, 70, 100 i 130cm. Liny powinny być opięte miękkim materiałem lub suknem, silnie naciągnięte i przymocowane do „ słupków” znajdujących się w czterech narożnikach, odpowiednio zabezpieczonych. W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy złączyć je po każdej stronie dwoma prostopadłymi „poprzeczkami” z miękkiego materiału.

 3. Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny co najmniej 50 cm z każdej strony. Musi być wyłożona masą gąbczastą o grubości do 2-4 cm i pokryta mocno naciągnięta tkaniną.

 4. Przy dwóch narożnikach leżących po przekątnej ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście zawodnikom i sekundantom, a w narożniku neutralnym lekarzowi oraz sędziemu.

 5. W narożnikach koloru niebieskiego i czerwonego powinny znajdować się krzesła oraz wiaderka (plastikowe). Czerwony narożnik powinien znajdować się po lewej stronie od stolika sędziego głównego.

 6. Ring powinien być ustawiony w bezpiecznej odległości od ściany i innych przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękkimi materiałami.

Wyposażenie strefy ringu

 1. Krzesło w narożniku (czerwonym i niebieskim) dla zawodnika.

 2. Stół i krzesła dla komisji sędziowskiej.

 3. Karty punktowe.

 4. Dwa stopery, dzwonek lub gong.

 5. Karetka sanitarna przed halą zawodów.

 6. Zestaw mikrofon i wzmacniacz.

 7. Zestaw pierwszej pomocy.

 8. Nosze.

 

Rozdział II

Sprzęt do walki

Rękawice

1.  Kolor rękawic turniejowych zawodników musi odpowiadać kolorowi ich narożnika (czerwony lub niebieski).

2.  Rękawice muszą być zatwierdzone przez sędziego głównego.

3.  Zawodnicy w kategoriach wagowych do 67 kg używają rękawic o wadze 10 uncji, zawodnicy w kategoriach powyżej 67 kg używają rękawic o wadze 12 uncji, zawodnicy + 90 kg używają rękawic o wadze 14 uncji.

Bandaże

Do owijania dłoni zawodnika używane są bandaże bokserskie. Całkowicie zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju przylepców oraz elementów twardych do ochrony dłoni.

Stroje

 1. Zawodnicy muszą posiadać spodenki o nogawkach do połowy uda w kolorze czerwonym lub niebieskim z logo WKA w zależności od tego, w którym są narożniku. Juniorzy muszą być ubrani w T-shirt w kolorze białym. Dla Seniorów dopuszczalna jest walka bez T-shirtów. Jeśli jeden z zawodników wyraża chęć przystąpienia do walki w koszulce, drugi z zawodników musi się dostosować. Paznokcie zawodnika muszą być krótko i równo obcięte. Zawodnicy muszą mieć założone rękawice, kask, ochraniacze na oba golenie, na oba łokcie. Mogą mieć elastyczny ściągacz stawu skokowego. Ochraniacze na golenie oraz łokcie muszą być zatwierdzone przez sędziego głównego.

 2. Zawodnik powinien mieć założony Mongkon podczas Wai Kru. Zawodnik może założyć na ramiona jedną lub dwie przepaski (Prajead).

 3. Każdy zawodnik musi mieć założony ochraniacz krocza.

 4. Zawodnicy muszą założyć gumową szczękę chroniącą zęby. W przypadku utraty ochraniacza szczęki w walce, zawodnik jest upominany przez sędziego ringowego. Jeżeli sytuacja się powtórzy stosuje się system kar.

 5. Kask ochronny i ochraniacz korpusu muszą być dostarczone przez organizatora zawodów.

 6. Niedozwolone jest stosowanie wazeliny, tłuszczu, maści ziołowych oraz substancji czynnych na ciele zawodnika lub jego rękawicach.

 7. Dopuszcza się walki bez ochraniacza tułowia na wniosek komisji sędziowskiej.

 8. Nie dopuszczalne jest noszenie ozdób podczas walki (łańcuszk i inna biżuteria).

 9. Zabrania się noszenia długich włosów i brody. Dozwolone jest noszenie wąsów.

 10. Sędzia ringowy nie pozwala uczestniczyć w walce zawodnikowi ubranemu niewłaściwie. W przypadku, gdy ubranie lub sprzęt zawodnika przemieszczą się sędzia ringowy przerywa walkę w celu ich poprawienia.

 11. Zawodniczki muszą mieć ubrane krótkie spodenki i koszulkę bez rękawów, muszą założyć ochraniacz na biust, nie mogą nosić: siatek na włosy, nakryć głowy oraz spinek lub wsuwek do włosów, muszą założyć ochraniacz chroniący krocze.

Rozdział III

Badania lekarskie i ważenie zawodników

 1. Ważenie zawodników musi odbywać się co najmniej godzinę przed pierwszą walką.

 2. Podczas ważenia musi być obecnych co najmniej dwóch członków komisji sędziowskiej.

 3. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.

 4. Podczas ważenia w pierwszym dniu zostaje ustalona kategoria wagowa zawodnika na okres zawodów. Zawodnik musi być ważony w każdym dniu, kiedy bierze udział w walce. Jego waga musi się mieścić za każdym razem w kategorii wagowej ustalonej pierwszego dnia.

 5. Ważenie zawodnika może odbywać się tylko raz dziennie. Uzyskana waga podczas takiego ważenia jest ostateczna.

 6. Przed każdym ważeniem zawodnicy muszą być przebadani przez lekarza, który orzeka czy nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do walki.

 7. Na oficjalną wagę zawodnik stawia się z ważną książeczką sportowo - lekarską zawodnika i licencją zawodniczą WKA.

 8. Zawodnik może się ważyć jedynie w spodenkach a zawodniczka w stroju kąpielowym.

 9. Badania lekarskie dla zawodników Muay Thai muszą być wykonane w przychodni sportowo-lekarskiej. Ważność ich potwierdzają dwie pieczątki w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika: imienna lekarza medycyny sportowej i nagłówkowa przychodni sportowo - lekarskiej. Nieczytelne, przekreślone lub poprawione daty i podpisy uniemożliwiają start w zawodach. Badania ważne są przez 6 miesięcy.

 10. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wagowej.

 11. Legalizowane urządzenia do ważenia dostarcza organizator.

Rozdział IV

Rundy

 1. Walka składa się z 3 rund po 1 1/2 minuty każda z jednominutowymi przerwami.

 2. W wyniku ustaleń Komisji Sędziowskiej walki mogą odbywać się w systemie 3 rund po 2 minuty z jednominutową przerwą, 5 rund po 2 minuty z jednominutową przerwą lub 5 rund po 3 minuty z jedno lub dwuminutową przerwą.

 3. Każde oficjalne zatrzymanie walki w celu ostrzeżenia, odjęcia punktu, poprawy ubioru lub ochraniaczy nie jest wliczane w czas walki.

 4. Przed każdą walką Muay Thai zawodnik musi wykonać rytualny taniec Wai Kru przy akompaniamencie tradycyjnej tajskiej muzyki instrumentalnej. Jest on formą oddania szacunku swojemu mistrzowi, trenerowi oraz sędziom i publiczności. Zawodnik podczas Wai Kru musi mieć założony na głowę Mongkon. Jeżeli przed wejściem do ringu ma założony Mongkon jest zobowiązany wejść nad czwartą liną, natomiast bez Mongkonu między drugą i trzecią. Układ ruchów podczas Wai Kru jest dowolny i charakterystyczny dla danego zawodnika lub klubu i nie powinien przekraczać 10 min w trakcie wykonywania. Powinien być jednak zgodny z tradycjami Muay Thai i nie zawierać gestów obraźliwych dla przeciwnika i publiczności. Wai Kru zaczyna się od okrążenia ringu, podczas którego tańczący zgodnie z tradycją sprawdza pole walki (napięcie lin, jakość podłoża i narożniki) następnie klęka na jego środku i wykonuje skoordynowane, płynne ruchy tworzące układ powtarzany w czterech kierunkach kończąc taniec ukłonem.

Rozdział V

Limity wiekowe

 1. Juniorzy i juniorki 16 - 18 lat.

 2. Seniorzy i seniorki 18 - 35 lat.

Rozdział VI 

Kategorie wagowe

Juniorzy

Mężczyźni

Kobiety

do 51 kg

do 51 kg

do 48 kg

powyżej 51 kg do 54 kg

powyżej 51 kg do 54 kg

powyżej 48 kg do 51 kg

powyżej 54 kg do 57 kg

powyżej 54 kg do 57 kg

powyżej 51 kg do 54 kg

powyżej 57 kg do 60 kg

powyżej 57 kg do 60 kg

powyżej 54 kg do 57 kg

powyżej 60 kg do 63,5 kg

powyżej 60 kg do 63,5 kg

powyżej 57 kg do 60 kg

powyżej 63,5 kg do 67 kg

powyżej 63,5 kg do 67 kg

powyżej 60 kg do 63,5 kg

powyżej 67 kg do 71 kg

powyżej 67 kg do 71 kg

powyżej 63,5 kg do 67 kg

powyżej 71 kg do 75 kg

powyżej 71 kg do 75 kg

powyżej 67 kg do 71 kg

powyżej 75 kg do 81 kg

powyżej 75 kg do 81 kg

powyżej 71 kg do 75 kg

powyżej81kg

powyżej 80 kg do 86 kg

powyżej 75 kg

powyżej 86 kg do 91 kg

+ 91 kg

 

Rozdział VII

Sekundanci

Każdy zawodnik ma prawo mieć dwóch sekundantów (jednego sekundanta, jednego asystenta), którzy są zobowiązani do przestrzegania następujących przepisów:

 1. W trakcie przerwy wyłącznie sekundant i jego asystent mogą wejść na podłogę ringu, lecz tylko jeden może wejść na powierzchnię walki (ograniczoną linami). Muszą nosić strój sportowy.

 2. Podczas walki żaden z nich nie może przebywać w obrębie krawędzi ringu. Przed rozpoczęciem każdej rundy muszą usunąć z powierzchni ringu krzesło zawodnika, ręcznik, wiaderko jak również wytrzeć powierzchnię ringu tak aby była sucha.

 3. W trakcie wykonywania swoich obowiązków sekundant musi mieć gotowy ręcznik lub gąbkę. Sekundant może występować w imieniu swojego zawodnika gdy widzi, że jest on zdeklasowany lub otrzymuje zbyt dużo uderzeń. Wrzuca on wtedy biały ręcznik do ringu by przerwać walkę. Nie może tego zrobić w momencie odliczania prowadzonego przez sędziego ringowego.

 4. Sekundantom nie wolno dawać rad lub ośmielać ich zawodnika w trakcie walki. Złamanie tej zasady może skutkować ostrzeżeniem dla zawodnika. Sekundanci, którzy mimo ostrzeżenia nadal będą zagrzewać zawodnika do walki słownie lub gestami, mogą doprowadzić do następnego ostrzeżenia, mogą też zostać zawieszeni w swoich obowiązkach. W przypadku, gdy sekundant zostaje zawieszony przez Sędziego, musi on opuścić na resztę dnia budynek, w którym odbywają się zawody. Jeżeli sekundant w dalszym ciągu nie stosuje się do nakazów Sędziego, jego zawodnik dostaje trzecie ostrzeżenie i jest zdyskwalifikowany.

Rozdział VIII

Sędziowie ringowi i punktowi

 1. Do sędziowania zawodów Muay Thai uprawnieni są tylko i wyłącznie sędziowie, którzy ukończyli kurs sędziowski WKA w Muay Thai.

 2. Obsada sędziowska zawodów powinna składać się z: Sędziego Głównego, Sędziego Ringowego, przynajmniej trzech Sędziów Punktowych, jednego Sędziego Czasowego oraz Sekretarza i Spikera zawodów. Obsada funkcji Sekretarza i Spikera zawodów należy obowiązków organizatora zawodów.

 3. Sędziowie Ringowi i Punktowi nie mogą występować w charakterze menadżerów drużyn, trenerów lub sekundantów w trakcie trwania tych zawodów.

 4. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość łączenia funkcji Sędziego Punktowego i Czasowego. Decyzję tę podejmuje Sędzia Główny zawodów, fakt ten musie być odnotowany w protokole zawodów.

 5. Funkcja Sędziego Wagowego może być łączona z funkcją Sędziego Głównego, Punktowego, Ringowego i Czasowego.

 6. Oficjalnym strojem sędziowskim są czarne spodnie (garniturowe), koszule z emblematem federacji WKA, lekkie czarne obuwie sportowe, muszkę lub krawat, rękawiczki jednorazowe. Zamiast koszuli dozwolona jest koszulka polo z emblematem.

Rozdział IX

Sędzia główny i Jury

 1. Na zawody międzynarodowe oraz zawody rangi mistrzostw i pucharu Polski może być zaproszone JURY, składające się przynajmniej z trzech do pięciu członków. Na członków JURY powinni być wybrani Sędziowie z doświadczeniem w sędziowaniu zawodów Muay Thai (najlepiej na szczeblu międzynarodowym). Może również zostać zaproszony Prezydent Federacji , Trener kadry narodowej oraz Delegat Związku.(Członkowie Jury nieposiadających uprawnień sędziowskich Muay Thai, powinni wykazywać się biegłą znajomością regulaminu, sędziowania i tradycji tej dyscypliny).

 2. Jeden z Sędziów zaproszonych do Jury pełni funkcję Sędziego Głównego zawodów. W uzasadnionych przypadkach funkcję Jury może pełnić tylko Sędzia Główny zawodów.

 3. Jury zawodów sprawuje całościowy nadzór nad zawodami i jest zwierzchnikiem wszystkich Sędziów na danych zawodach.

 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają żadnym zmianom w trakcie zawodów.

 5. Obowiązki Jury:

  • Każdy z członków Jury musi zliczać punktacje walczących w każdym starciu by mieć materiał porównawczy w stosunku do punktacji przeprowadzonej przez sędziów punktowych.

  • Jury ma sprawdzać karty punktowe i prawidłowość punktacji

  • Jury ma obowiązek sporządzenia protokołu z zawodów i przekazania go w terminie do trzech dni po skończonych zawodach do siedziby WKA wraz z dokumentacją zawodów.

 6. W zawodach niższej rangi Sędzia Główny, może łączyć tę funkcję z funkcją Sędziego Ringowego lub Punktowego.

Rozdział X

Obowiązki i uprawnienia sędziego ringowego

 1. Najważniejszym obowiązkiem Sędziego Ringowego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zawodnikom w trakcie toczonej przez nich walki w oparciu o obowiązujący regulamin.

 2. Sędzia Ringowy musi bezwzględnie przestrzegać przepisów oraz sędziować bezstronnie i sprawiedliwie.

 3. Kontrolować walkę przez cały czas jej trwania.

 4. Chronić słabszego zawodnika przed nadmiernymi urazami.

 5. Sędzia Ringowy ma obowiązek przed każdą walką sprawdzić strój i wyposażenie zawodników.

 6. Sędzia Ringowy ma obowiązek sprawdzenie przed każdą walką stanu ringu, a przed każdą kolejną rundą sprawdzić czy na ringu nie znajdują się przedmioty niebędące na wyposażeniu ringu (ring ma być wolny) oraz czy podłoga ringu jest sucha i nie stwarza zagrożenia dla walczących zawodników.

 7. Sędzia Ringowy ma obowiązek dopilnować by zawodnicy w sportowym geście dotknęli się rękawicami przed i po pojedynku pokazując tym samym, że walka odbywa się w sportowym i przyjacielskim duchu i jest zgodna z przepisami. Przyjacielski gest powinien być wykonany po Wai Kru oraz po ogłoszeniu wyniku walki. Nie zezwala się na ten gest w czasie trwania walki.

 8. Sędzia Ringowy ma obowiązek poinformować zawodników o ilości rund w walce i obowiązującym regulaminie oraz słownego poinformowania zawodników o numerze rozpoczynającej się rundy.

 9. Sędzia Ringowy daje znak do rozpoczęcia i zakończenia walki.

 10. Sędzia Ringowy korzysta z następujących komend:
  - YUD (jud) zatrzymanie walki.
  - CHOK (czok), rozpoczęcie walki.
  - YAK (jak) rozdzielenie zawodników po klinczu. Komenda ta nakazuje zawodnikom odstąpienie od siebie i ponowne rozpoczęcie walki po komendzie CHOK.

 11. Sędzia powinien dać odpowiedni sygnał lub gest by wskazać faul zawodnika.

 12. Po rundzie finałowej Sędzia Ringowy powinien zebrać karty punktowe od Sędziów Punktowych i sprawdzić je przed przekazaniem Komisji Sędziowskiej.

 13. Sędziemu Ringowemu nie wolno określać zwycięzcy poprzez uniesienie ręki zawodnika lub w jakikolwiek inny sposób przed obwołaniem zwycięzcy przez Komisję Sędziowską. Dopiero wtedy wolno mu unieść rękę zwycięzcy.

 14. Sędzia Ringowy może upomnieć zawodnika. Upomnienie jest zwróceniem uwagi zawodnikowi aby był ostrożny i nie łamał przepisów. Przerwanie walki nie jest w tym momencie konieczne, ale Sędzia powinien znaleźć odpowiedni moment, aby upomnieć zawodnika.

 15. Jeśli zawodnik naruszy przepisy, ale jego wina nie jest na tyle poważna żeby go zdyskwalifikować, Sędzia Ringowy musi zatrzymać walkę aby zwrócić mu uwagę i zarządza odjęcie punktu. Ostrzeżenie musi być jasne i zrozumiałe dla zawodnika.

 16. Sędzia Ringowy może natychmiast zdyskwalifikować zawodnika faulującego. Dyskwalifikacja może nastąpić po ostrzeżeniu lub bez niego.

 17. Sędzia Ringowy jest zobowiązany do przerwania klinczu w przypadku, gdy jest on nie aktywny (gdy przynajmniej jeden z zawodników nie podejmuje wymiany kopnięć lub uderzeń, przystawia biodra do przeciwnika lub blokuje jego nogi).

 18. Sędzia Ringowy może natychmiast zdyskwalifikować zawodnika, który nie słucha jego komend, poleceń, obraża go w czasie walki lub zachowuję się w inny nie sportowy sposób.

 19. Sędzia Ringowy może odwołać sekundantów lub zdyskwalifikować zawodnika, gdy sekundanci nie stosują się do jego poleceń.

 20. Sędzia Ringowy powinien dać sygnał w kierunku wszystkich sędziów ringowych określający wyraźne odjęcie punktu w wyniku ostrzeżenia. Sygnał ten powinien być wykonany ze wskazaniem palcem na winnego zawodnika. Po ostrzeżeniu Sędzia Ringowy powinien rozpocząć walkę komendą CHOK. Po trzech ostrzeżeniach odejmujących punkt zawodnik ma być zdyskwalifikowany.

 21. Sędzia Ringowy może wstrzymać odliczanie za upadek (knockdown) jeżeli drugi zawodnik opóźnia przejście do neutralnego narożnika lub w ogóle tego nie zrobi.

 22. Obowiązkiem Sędziego Ringowego jest interpretowanie przepisów oraz podejmowanie decyzji w każdej niewymienionej w przepisach sytuacji.

 23. Decyzję Sędziego Ringowego można oprotestować. Protest musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony na ręce Sędziego Głównego wraz z wadium. Protest jest rozpatrywany przez Jury lub Sędziego Głównego niezwłocznie. W trakcie rozpatrywania protestu zawody zostają przerwane. Sędzia Główny po rozpatrzeniu protestu przekazuje swoją decyzję zainteresowanym stronom. Fakt wpłynięcia protestu, jego rozpatrzenie powinien być odnotowany w protokole zawodów.

Rozdział XI

Obowiązki i uprawnienia sędziego punktowego

 1. Obowiązkiem Sędziego Punktowego jest ocena każdej rundy walki według regulaminu amatorskiej rywalizacji Muay Thai.

 2. Sędzia Punktowy ma obowiązek dokładnie śledzić przebieg rundy, a po jej zakończeniu wpisać werdykt w karty punktowe. W trakcie trwania rundy zabronione jest wykonywanie notatek.

 3. Podczas walki Sędziemu Punktowemu nie wolno omawiać żadnych tematów z innym Sędzią lub osobą postronną, z wyjątkiem Sędziego Ringowego. Jeśli to konieczne, podczas przerwy może poinformować Sędziego Ringowego o zaistniałych incydentach takich jak: nieodpowiednie zachowanie sekundanta, rozluźniona lina, lub co kolwiek co mogłoby ujść uwadze Sędziego Ringowego.

 4. Do oceny rundy Sędzia Punktowy używa kart punkowych otrzymanych przed walką.

 5. Każda runda walki jest oceniana osobno. Suma punktów z każdej rudy wyłania zwycięzcę walki. Sędzia Punktowy w przydatku remisu musi wskazać zwycięzcę pojedynku. Karta punktowa musi być podpisana przez Sędziego Punktowego.

 6. Sędzia Punktowy powinien pozostać na swoim miejscu (oddzielonym od widowni) aż do momentu ogłoszenia werdyktu.

 7. Sędzia Punktowy ocenia walkę na stanowisku, które jest oddzielone od widowni i innych stanowisk Sędziów Punktowych.

Rozdział XII

Obowiązki i uprawnienia sędziego czasowego

 1. Głównym obowiązkiem Sędziego Czasowego jest mierzenie czasu każdej rundy, liczenie rund i czasu przerw spoczynkowych.

 2. 10 sekund przed rozpoczęciem każdej rundy, mierzący czas musi zasygnalizować sekundantom by opuścili ring.

 3. Mierzący czas powinien zasygnalizować rozpoczęcie i zakończenie rundy posługując się dźwiękiem gongu lub dzwonka.

 4. Sędzia Czasowy ma obowiązek przerwać pomiar czasu na każde żądanie Sędziego Ringowego.

 5. Tylko Sędzia Ringowy może wydać polecenia wznowienia pomiaru czasu przez Sędziego Czasowego.

 6. Sędzia Czasowy nie może sygnalizować zakończenia rundy w sytuacji, gdy Sędzia Ringowy jest w trakcie liczenia zawodnika. Sygnał końca rundy może zabrzmieć dopiero po podjęciu decyzji o wznowieniu walki przez Sędziego Ringowego.

 7. Punkt szósty nie ma zastosowania w czasie trwania ostatniej rundy walki. Liczenie zawodnika nie może wstrzymać sygnalizacji końca czasu walki.

 8. Sędzia Czasowy nie ma prawa samodzielnie przerwać pomiaru czasu.

 

Rozdział XIII

Obowiązki i uprawnienia sędziego wagowego

 1. Obowiązkiem Sędziego Wagowego jest sprawdzenie legalizacji wagi przed rozpoczęciem zawodów.

 2. Sędzia Wagowy decyduje o tym, kto i kiedy może zostać poddany oficjalnemu ważeniu.

 3. Tylko Sędzia Wagowy ma prawo podać wagę zawodnika, która zostanie wpisana do protokołu zawodów.

 4. Sędzia Wagowy ma obowiązek zweryfikowania danych zawodnika, który jest oficjalnie ważony.

 5. Sędzia Wagowy może nie dopuścić zawodnika do oficjalnego ważenia, jeśli ten zgłosił się w ubraniu, okryciu wierzchnim lub butach.

Rozdział XIV

Werdykty sędziowskie

 1. Wygrana przez nokaut (KO)
  Gdy zawodnik jest znokautowany (otrzyma cios, po którym nie może samodzielnie stać w ringu), na pełne 10 sekund odliczania, jego przeciwnik jest zwycięzcą przez nokaut.

 2. Wygrana na punkty
  Po zakończeniu walki zawodnik wygrywa przez większość głosów sędziów punktowych. Gdy obaj zawodnicy są poważnie zranieni lub wyliczeni do dziesięciu jednocześnie i nie zdolni do kontynuowania starcia, sędziowie punktowi powinni podliczyć punktacje. Wygrywa zawodnik z większą liczbą punktów.

 3. Wygrana przez decyzję Sędziego.
  Sędzia Ringowy może zakończyć starcie w następujących przypadkach:


Zdeklasowania - gdy Sędzia Ringowy widzi, że jeden z zawodników jest zdeklasowany lub mocno pobity, powinien zatrzymać starcie by wskazać lepszego zawodnika jako zwycięzcę


Kontuzji - gdy Sędzia Ringowy widzi, że jeden z zawodników odniósł poważną kontuzje lub inne fizyczne problemy uniemożliwiające mu kontynuowanie walki, powinien wstrzymać starcie, by wskazać jego przeciwnika jako zwycięzcę. Decyzja taka jest prawem Sędziego, który może lecz nie musi wspomóc się konsultacją z lekarzem zawodów. Po konsultacji Sędzia Ringowy może postąpić zgodnie z radą lekarza. Lekarz Ringowy ma prawo wstrzymać walkę, gdy widzi uzasadnione powody ku temu i jego decyzja jest niepodważalna. W takim przypadku najpierw informuje Sędziego Głównego, by zasygnalizować przerwanie walki. W walce finałowej lub pojedynczym starciu eliminacyjnym turnieju, gdy zawodnik ulegnie przypadkowej kontuzji w pierwszej rundzie, sędziowie punktowi dokonują podliczenia punktacji z okresu przed wypadkiem. Zwycięzcą zostaje ogłoszony zawodnik z większą ilością punktów. W mistrzostwach lub innych turniejach, gdy zdarza się kontuzja w pierwszej rundzie, zwycięzcą zostaje zawodnik bez kontuzji. W pojedynczych meczach eliminacyjnych, gdy kontuzja zdarza się w pierwszej rundzie decyzją może być remis.

Wyliczenia - zawodnik przegrywa, gdy zostanie trzykrotnie wyliczony w jednej rundzie lub czterokrotnie w przeciągu całej walki. W przypadku kobiet i juniorów Sędzia Ringowy przerywa walkę w momencie, gdy zawodnik został liczony dwukrotnie w tej samej rundzie lub trzykrotnie w czasie całej walki.

Niezdolności do obrony - Sędzia Ringowy powinien przerwać walkę natychmiastowo, gdy jeden z zawodników jest bezwzględnie niszczony przez przeciwnika lub nie zdolny do skutecznej obrony.

Zwycięstwa przez poddanie - w sytuacji, gdy jeden z zawodników celowo wycofuje się z walki w wyniku kontuzji lub innych powodów, lub też nie jest zdolny do kontynuowania walki po przerwie spoczynkowej, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą.

Zwycięstwa przez dyskwalifikację - gdy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, jego przeciwnik zostaje zwycięzcą. Gdy obaj zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani, wówczas nie zostaje ogłoszony rezultat. Zawodnik zdyskwalifikowany nie dostaje żadnej nagrody, medalu, trofeum, nie zostaje też sklasyfikowany.

Bez decyzji – gdy walka jest zatrzymana w sytuacji zniszczenie ringu, czynników atmosferycznych, zamieszek wśród widowni lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej wstrzymanie zawodów.Jeden lub obu zawodników walczy zachowawczo, ośmiesza przeciwnika, celowo fauluje, walczy rażąco poniżej swoich możliwości.

Wygrana przez walkower - gdy zawodnik oczekuje gotów w ringu, zaś jego przeciwnik jest nieobecny mimo wzywania, zabrzmi gong i po dwóch minutach oczekiwania Sędzia Ringowy powinien ogłosić obecnego zawodnika zwycięzcą poprzez spóźnienie przeciwnika. Sędzia Ringowy powinien poinformować wszystkich sędziów punktowych by zaznaczyli ten fakt w kartach punktowych oraz zebrać karty. Powinien wezwać zawodnika na środek ringu i unieść jego rękę, by ogłosić rezultat wraz z podaniem do publicznej wiadomości przez spikera.

Remis - możliwy jest w przypadku pojedynczych turniejów eliminacyjnych lub meczy towarzyskich pomiędzy dwoma klubami lub krajami. Remis może być ogłoszony przez większość decyzji jak również w momencie, kiedy przypadkowa kontuzja zdarzy się w pierwszej rundzie.

 

 

Rozdział XV

Przyznawanie punktów

 1. Punkty przyznawane są na karcie punktowej.

 2. Punktowane akcje: uderzenia łokciami, uderzenia kolanami, kopnięcia, ciosy bokserskie, obalenia.

 3. Wszystkie techniki powinny być oceniane przez sędziów zgodnie ze stylem Muay Thai.

 4. Punktowana technika powinna być wykonana z pełną siłą oraz poparta skrętem tułowia lub rotacją bioder. Technika ta powinna wywołać wyraźne wrażenia na przeciwniku.

 5. Technika powinna być czysto trafiona w strefę punktowaną (bez faulu).

 6. Technika jest punktowana jeżeli pomimo bloku przeciwnika przedramieniem lub podudziem przełamuje jego obronę.

 7. Obalenie jest punktowane tylko wtedy, gdy zawodnik obalający zachowuje pozycję stojącą po wykonanej technice. Obalenie musi być wykonane siłą rąk przy pomocy pracy skrętnej ciała. Nie wolno rzucać przez biodro lub bark.

 8. Akcje niepunktowane:

Akcja bokserska, która wykracza poza styl Muay Thai
Uderzenie przeciwnika w ramię lub w nogi jako jego akcja obronna, która skutecznie powstrzymuje atak (blok przedramieniem lub podudziem),
Zbyt słabe uderzenie (nie poparte skrętem tułowia lub rotacją bioder), otarcia lub muśnięcia przeciwnika.

 1. Procedura punktowania

Po zakończeniu każdej rundy, lepszy zawodnik dostaje 20 punktów, a jego przeciwnik 19 punktów.
W przypadku wyrównanej rundy zawodnicy otrzymują po 20 punktów
Jeżeli zawodnik, który wygrał rundę (20 punktów) podczas jej trwania otrzymał ostrzeżenie, to wynik rundy brzmi 20 : 20.
Jeżeli zawodnik wygrał rundę (20 punktów), a jego przeciwnik podczas jej trwania otrzymał ostrzeżenie, to wynik rundy brzmi 20: 18.
Po drugim liczeniu w rundzie zawodnikowi liczonemu, odejmowany jest punkt.
Każde celne trafienie uznawane jest jako punkt.

 1. Wyłonienie zwycięzcy
  Jeżeli po zakończeniu walki punktacja jest remisowa sędziowie powinni wyłonić zwycięzcę na podstawie agresywności zawodnika, woli walki, oraz lepszego stylu (opisanego we wstępie) i ilości zadanych ciosów według następującej hierarchii:

- uderzenia łokciami

- uderzenia kolanami

- kopnięcia okrężne

- kopnięcia frontalne

- techniki bokserskie

- lepszej obrony zawodnika celem uchronienia się przed atakiem poprzez uniki

- przechwyty kopnięć                                                                                             - twarde bloki

- zwody

- obalenia

- trzymanie gardy

11. Należy wyłonić zwycięzcę w każdej walce podczas trwania zawodów z pominięciem pojedynczych turniejów eliminacyjnych lub meczy towarzyskich pomiędzy dwoma klubami lub krajami.

Rozdział XVI

Faule

 1. Upomnienia, procedura odjęcia punktu i dyskwalifikacji.
  Jeżeli zawodnik nie zastosuje się do poleceń Sędziego Ringowego, złamie przepisy, będzie zachowywał się nie sportowo lub dokona faulu, Sędzia Ringowy w zależności od powagi wykroczenia ma prawo do:

·         ostrzeżenia

·         ukarania winnego przez odjęcie punktu

·         dyskwalifikacji winnego bez ostrzeżenia

 

 1. Zawodnik może otrzymać tylko dwa ostrzeżenia z odjęciem punktów, trzecie ostrzeżenie spowoduje natychmiastową dyskwalifikacje. Zawodnik jest odpowiedzialny za faule swojego sekundanta.

 2. Pod pojęciem faulu rozumie się zamierzone działanie zawodnika mające na celu osiągnięcie przewagi w walce poprzez zastosowanie niedozwolonych technik, akcji bądź zachowań:

 • gryzienie, splunięcie na przeciwnika lub uderzenie głową.

 • rzucanie się na przeciwnika, przełamywanie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, umyślne przewracanie się, rzuty stosowane w Judo lub Zapasach (przez biodro i bark, pchnięcie przeciwnika do tyłu z zahaczeniem jego nogi, podstawianie nóg, wycięcia na stopę, wyniesienia zapaśnicze).

 • zakładanie dźwigni na kark lub ramię (rękę).

 • zrobienie więcej niż dwóch kroków po przechwycie kopnięcia.

 • stawanie na jednej z lin podczas walki, wykonywanie technik ze wspomożeniem użycia lin (trzymanie, podpieranie).

 • atak na leżącego przeciwnika.

 • używanie niecenzuralnego słownictwa.

 • agresywne zachowania się w stosunku do Sędziego Ringowego.

 • celowe uderzenie pięścią , kolanem, łokciem lub nadeptywanie ochraniacza krocza przeciwnika. Przypadkowe trafienie w krocze przeciwnika podczas kopnięcia nie jest uznawane jako faul. W sytuacji, gdy jeden z zawodników został przypadkowo uderzony w krocze, Sędzia Ringowy nakazuje zatrzymanie czasu. Zawodnik poszkodowany powinien maksymalnie po dwóch minutach podjąć ponownie walkę. Gdy sytuacja się powtarza i Sędzia ringowy widzi, że wykonywana jest celowo stosuje się system kar w stosunku do zawodnika kopiącego.
 • walka po komendzie "YAK" bez wycofania się oraz bez komendy "CHOK"

 • umyślne pozbycie się ochraniacza szczęki.

 • umyślne nakłanianie zawodnika lub zagrzewanie go do walki przez sekundantów lub nie zajmowanie przez nich wyznaczonych miejsc w trakcie trwania rund.

Rozdział XVII

Knockdown lub upadek

Zawodnik jest uznany za leżącego gdy:

·   dotknie podłogi ringu innymi częściami ciała niż stopy.

·   upadnie na liny bezwładnie.

·   kiedy którakolwiek część jego ciała znajduje się poza linami.

·   nie przewraca się lub nie upada na liny (a jest bliski utraty przytomności).

Odliczanie.
Po upadku zawodnika Sędzia Ringowy rozpoczyna odliczanie co sekundę zaczynając od jeden kończąc na dziesięć i sygnalizując to palcami, jeden co sekundę (dopiero wtedy, gdy przeciwnik liczonego zawodnika stanie w neutralnym narożniku). Jeżeli przeciwnik nie uda się do neutralnego narożnika lub z niego wyjdzie Sędzia ringowy powinien przerwać odliczanie. Dopiero po powtórnym udaniu się zawodnika do neutralnego narożnika Sędzia Ringowy będzie kontynuował odliczanie.

Nokaut (K.O).
Jeżeli zawodnikowi uda się podnieść przed odliczeniem do dziesięciu (10) i jest on gotowy do walki, ale odliczanie nie doszło jeszcze do osiem (8) Sędzia Ringowy powinien kontynuować odliczanie do ośmiu (8) zanim wyda polecenie "CHOK"( walka). Natomiast po odliczeniu przez Sędziego Ringowego do dziesięciu (10) walka jest zakończona. Sędzia Ringowy powinien wskazać leżącego zawodnika jako przegranego przez KNOCKOUT.

Upadek obojga zawodników.
Jeżeli obaj zawodnicy upadną, Sędzia Ringowy powinien odliczać tak długo dopóki którykolwiek z nich leży. Jeżeli obaj zawodnicy są odliczeni do dziesięciu (10) zwycięża ten, który zgromadził do tego momentu więcej punktów. W wypadku zaplątania się rąk i nóg w trakcie upadku Sędzia Ringowy może opóźnić odliczanie, gdy zawodnicy próbują się podnieść i Sędzia pomaga im się wyplątać.

Ponowny upadek bez ataku.
Jeżeli leżący zawodnik wstanie przed odliczeniem do dziesięciu (10) i znów upadnie Sędzia Ringowy powinien kontynuować odliczanie.

Niezdolność do kontynuowania walki.
Zawodnik, który nie może kontynuować walki po przerwie może być liczony lub nie, w zależności od oceny Sędziego Ringowego.

Limit odliczania.
Kiedy zawodnik został odliczony trzy razy w trakcie jednej rundy lub cztery razy w trakcie całej walki, Sędzia ringowy powinien wstrzymać walkę (dla juniorów i kobiet dwa razy w trakcie rundy lub trzy razy w trakcie walki).

 Rozdział XVIII

Procedura po znokautowaniu

Jeżeli zawodnik po silnym ciosie dozna utraty świadomości lub znajduje się w innym stanie, który uniemożliwia mu kontynuowanie walki Sędzia Ringowy powinien:

·    natychmiast zakończyć walkę, lub zakończyć walkę po wcześniejszym wyliczeniu do dziesięciu.

·    wezwać lekarza by natychmiast zbadał zawodnika znokautowanego i zalecił dalsze postępowanie.

·    wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo - lekarskiej zawodnika.

·    jeżeli zawodnik jest nieprzytomny, tylko Sędzia Ringowy i lekarz mogą przebywać w ringu. Inne osoby mogą być wpuszczone jeśli lekarz poprosi o pomoc.

·    po nokaucie zawodnik nie może walczyć przez 28 dni, przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania, w tym EEG.

·    zawodnik, który miał uraz głowy dwa razy w okresie 3 miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące, konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie w tym EEG.

·    zawodnik, który miał uraz głowy trzy razy w okresie jednego sezonu startowego nie może walczyć przez okres 12  miesięcy. Konieczne są wtedy badania lekarskie w tym EEG.


Rozdział XIX

Doping

1.      Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.

2.      Zawodnicy, trenerzy, obsługa zawodów zażywający środków dopingowych będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.

INNE POSTANOWIENIA I INTERPRETACJA

1.  Interpretacja przepisów jak również podejmowanie decyzji w przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem należą do Sędziego Głównego działającego w porozumieniu z Jury.

2.  Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.


 

Regulamin WKA Amatorskiej Rywalizacji Sportowej

(All Style Karate)


Rozdział I

Postanowienia ogólne

Konkurencje all style karate rozgrywane pod egidą World Kickboxing and Karate Association:

1. Point stop karate - semi-contact minimum 6 kyu i nie mniej niż 8 miesięcy treningu

2. Light contact minimum 6 kyu

3. Full contact minimum 5 kyu

4. Kata minimum 3 kyu lub rywalizacja w kilku kategorii stopni szkoleniowych i mistrzowskich oraz dodatkowo

4. Point stop special z low-kick minimum 5 kyu

5.Full contact special z low-kick minimum 4 kyu

W zawodach sportowych World Kickboxing and Karate Association startują zawodnicy spełniający poniższe warunki:

1. Posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach przez lekarza sportowego

2. Posiadają stopień szkoleniowy kwalifikujący do udziału w danych zawodach all style karate lub przejściowo analogiczny stopień w innej sztuce walki.

3. okres przejściowy ustala się na czas 8-12 miesięcy od rozpoczęcia startów.

Rozdział II

Warunki techniczne zawodów

1. Pole walki ma wymiary 8 m x 8 m . Pole walki dla kadetów i juniorów może mieć wymiary 7m x 7 m

2. Walki odbywają się na parkiecie, na macie (tatami) lub w ringu bokserskim

3. Pole walki oznaczone jest wyraźną białą linią o szerokości nie mniejszej niż 3 cm . W odległości około 100 cm od linii granicznej pola walki oznacza się dodatkową linię (kolor biały) wyznaczającą strefę przedgraniczną pola walki.

4. Wskazane jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa na zewnątrz pola walki poprzez poprowadzenie dodatkowej linii w kolorze czerwonym. Jej odległość od granicy pola powinna wynosić nie mniej niż 150 cm .

5. Pole walki oraz ring powinny być wyposażone w 2 stołki, kubki, 2 wiadra z czystą wodą, 2 wiadra na zużytą wodę, gong (lub gwizdek), tablicę punktową (tylko point stop)tabliczki do sygnalizacji liczby wykonanych kopnięć (light contact i full contact) i 2 stopery. Można stosować dodatkową poduszeczkę sygnałową rzucaną przez sędziego czasowego na pole walki po komendzie stop w przypadku utrudnionego reagowania przez rywalizujących zawodników na bodźce słuchowe.

Rozdział III

Ważenie i badania lekarskie zawodników

1. Ważenie zawodników i zawodniczek odbywa się w przeddzień zawodów o randze mistrzostw oraz co najmniej na 2 godziny przed pierwszą walką na innych zawodach.

2. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników.

3. Ważenie odbywa się w obecności 2 przedstawicieli Komisji Sędziowskiej oraz sportowego opiekuna zawodnika (sekundanta)

4. Zawodnicy mogą skorzystać kontrolne z wagi przed oficjalnym ważeniem.

5. Na oficjalną wagę zawodnik stawia się z ważną książeczką lekarską,

6. Badania lekarskie dla zawodników all style karate są ważne 3-6 miesięcy (decyzja lekarza) i muszą być potwierdzone w książeczce sportowca.

Rozdział IV

Sprzęt i strój zawodnika gotowego do walki

1. Stosujemy strój tradycyjnych sztuk walki, oraz spodnie typu full contact karate zakrywające staw skokowy zawodnika, ze ściągaczem w pasie typu bokserskiego. Ponadto zawodnik zakłada zawsze pas (obi) koloru zgodnego z posiadanym stopniem (kyu lub dan).

2. W konkurencji full-contact zawodnicy mogą walczyć z gołym torsem.

Uwaga : Szczegółową – tradycyjną bądź nowoczesną ale jednolitą wersję ubioru ustala każdorazowo regulamin organizatora turnieju i weryfikuje sędzia główny zawodów

3. Obowiązkowy sprzęt do walki, w jaki musi być wyposażony każdy zawodnik, to:

a) rękawice bokserskie (obciągnięte skórą) o wadze 10 uncji (wyraźnie zaznaczonej)

b) nastopniki: miękkie i elastyczne, całkowicie zakrywające stopę, od stawu skokowego aż poza czubek największego palca stopy.

c) kask kickbokserski

d) ochraniacz na zęby

e) nagolenniki (elastyczne i miękkie);

f) suspensor – ochraniacz krocza, który ubierany jest wyłącznie pod spodnie;

g) Dłonie owinięte bandażem bokserskim (można pominąć w konkurencji semi contact point stop i light contact a.s. karate).

4. Użyty sprzęt musi wykluczać zagrożenie dla zawodników. O jego dopuszczeniu decyduje sędzia planszowy (wraz z sędziami bocznymi w przypadku point stop karate).

5. Brak tylko jednego z elementów eliminuje zawodnika z rozgrywek, o ile nie uzupełni niedoboru w przeciągu 2 minut od momentu wywołania go do walki.

Uwaga: zawodnik niepełnoletni musi posiadać każdorazowo odrębną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w danych zawodach.

Rozdział V

Upomnienia i kary

1. Przed i po walce zawodnicy są zobowiązani do ukłonu w stronę sędziów, w stronę publiczności oraz ukłonu wyrażającego wzajemny szacunek dla przeciwnika.

2. Nieprzestrzeganie reguł walki zagrożone jest następującymi stopniowanymi karami:

a) upomnieniem,

b) ostrzeżeniem,

c) utratą punktu, a wreszcie

d) dyskwalifikacją zawodnika.

3. Upomnienie następuje w przypadku niegroźnego i nieumyślnego przewinienia zawodnika dokonanego po raz pierwszy w walce.

4. Ostrzeżenie – następuje po uprzednim zwróceniu uwagi zawodnikowi lub w przypadku przewinień grożących zdrowiu zawodników bądź nieprzepisowych technik i zachowań wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:

a) pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się;

b) zadawania ciosów poza polem trafień np. w kark, nerki, poniżej pasa, w tył głowy i tułowia

c) nieczystą walkę np. pchanie, przytrzymywanie, faule, itp.;

d) nieobyczajne zachowanie zawodnika lub sekundanta lub członków ekipy zawodnika

e) opuszczenia przez zawodnika pola walki;

5. Otrzymanie trzeciego ostrzeżenia jest równoznaczne z otrzymaniem punktu ujemnego.

6. Ostrzeżenia (za faule i wyjścia poza pole walki) są sumowane w ciągu całej walki.

7. W konkurencjach light i full contact za każde niezadane kopnięcie z wymaganego limitu kopnięć w liczbie 6 na każdą rundę walki, odejmuje się zawodnikowi 1 punkt z punktacji rundy.

8. Przez opuszczenie pola walki przyjmuje się sytuację, w której zawodnik co najmniej jedną całą stopą przebywa poza polem walki.

9. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po uzyskaniu trzech ujemnych punktów lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące poważne przewinienie

a) wskutek niedozwolonej akcji spowodował poważną kontuzję przeciwnika,

b) jeśli rywal po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego (w semi-contact i light-contact) ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem);

c) jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 20 sekund, jednak sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem); zawodnik, którego lekarz nie dopuścił do kontynuacji walki nie uczestniczy w dalszych walkach zawodów;

d) może nastąpić jeśli zawodnik uderzył po komendzie „stop"

e) kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może mieć miejsce dyskwalifikacja;

f) szczególnie nieobyczajne, niesportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne słowa, utrata panowania nad sobą);

g) gdy zawodnik wykazuje w walce rażący brak umiejętności technicznych.

9. Jeżeli sędzia planszowy (prowadzący) uzna za konieczne konsultuje decyzję dyskwalifikacji z sędziami, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią (narada sędziowska)

10. Wykluczone jest, by zawodnik otrzymał karę i punkt za tą samą akcję jednocześnie.

11. Sędzia planszowy pokazuje nałożone kary zawodnikowi i sędziom w następujący sposób:

a) ostrzeżenie: poprzez zatoczenie koła wyciągniętą ręką nad głową

b) punkt ujemny: ruch dłonią po skosie ku dołowi

c) dyskwalifikacja: skrzyżowanie przez sędziego dłoni w górze przed sobą, przodem do zawodnika, który popełnił przewinienie.

12. Sędzia planszowy ze względu na szczególną szkodliwość przewinienia może przeminąć stopniowanie kar regulaminowych przechodząc stosownie do sytuacji bezpośrednio do kary wyższej.

Rozdział VI

Lekarz sportowy

1. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz bada zawodników i potwierdza pisemnie zdolność do udziału w zawodach w protokole zawodów

2. Podczas trwania zawodów lekarz jest obecny na sali w wyznaczonym przez organizatora miejscu. Organizator jest zobowiązany zapewnić lekarzowi dostęp do telefonu. Brak łączności może być przyczyną zawieszenia, bądź przerwania rywalizacji.

3. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń wskazujących na zagrożenie zdrowia zawodników sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem, którego decyzja jest ostateczna.

4. Lekarz podejmuje decyzję w czasie 2 minut.

Rozdział VII

Kategorie wiekowe zawodników

1. Kadetem jest zawodnik w wieku 13 - 15 lat (decyduje rok urodzenia w którym kończy 13-15 lat.

Uwaga: Kadet ma prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników bądź z juniorami ale w formule semi contact.

2. Juniorem jest zawodnik w wieku 16 - 18 lat (decyduje rok urodzenia-w którym kończy 16-18 lat

3. Seniorem jest zawodnik w wieku 19-40 lat (decyduje rok urodzenia).

4. Weteranem jest zawodnik powyżej 40-go roku życia.

Uwaga: Możliwe jest organizowanie treningu przygotowawczego a.s. karate dla dzieci w wieku szkolnym także w formie rywalizacji sportowej w tzw. „systemie holenderskim” ( bez sierpów i haków) lub z drobnymi ograniczeniami regulaminowymi uzgodnionymi z Sędzią Głównym zawodów (tylko semi contact !) i ogłoszonymi w pierwszym komunikacje przez tzw. „turniejem dziecięcym” /point stop

Regulamin rywalizacji sportowej Semi-contact

Rozdział I

Kategorie wagowe SENIORZY

1. Kategorie wagowe semi-contact mężczyzn: 49 kg , 51 kg , 54 kg , 57 kg , 60 kg , 63,5 kg , 67 kg . 71 kg , 75kg , 81 kg , 86 kg , 91 kg , + 91 kg .

2. Kategorie wagowe semi-contact kobiet: -50,0 kg , -55,0 kg , -60,0 kg , -65,0 kg , + 65,0 kg .

KADECI I JUNIORZY

1. Kategorie wagowe semi-contact chłopców :40kg -42,0 kg , -45,0 kg , -48,0 kg , -51,0 kg , -54,0 kg ,

-57,0 kg , -60,0 kg , -63,0 kg , -67,0 kg , -71,0 kg , -75,0 kg , -79,0 kg , -81,0 kg , 81,0- 86 kg , +86kg.

2. Kategorie wagowe semi-contact dziewcząt:35,0kg, 37,0kg, -39,0 kg , -42,0 kg , -45,0 kg , -48,0 kg ,

-51,0 kg , -54,0 kg , -57,0 kg , -60,0 kg , -65,0 kg , + 65,0 kg

Uwaga: Kategorie wiekowe do juniora włącznie stosują rywalizację point stop w znaczeniu semi contact. Oznacza to, że siła zadawanych tu technik podlega znacznie większej redukcji, co skrupulatnie egzekwowane jest przez sędziego prowadzącego walkę.

Rozdział II

Zasady walki

1. Przed rozpoczęciem walki zawodnik podchodzi do sędziego w celu zaakceptowania wyposażenia (nie może mieć założonych wisiorków, kolczyków, ozdób itp.)

2. Walki w formule point-stop trwają 2 x 2 minuty z 1 minutą przerwy, dla kadetów mogą być 2 x 1/2 minuty z 1 minutą przerwy bądź jedna runda 2 minuty.

3. Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę). Nie zatrzymuje się czasu dla przyznania punktu. Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem o ile nie zatrzyma akcji i pomiaru czasu walki.

4. Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów, w tym jeden musi posiadać uprawnienia instruktora all style karate lub instruktora pokrewnych sportów walki (karate, Kickboxing, jujitsu, Taekwondo, Kung fu itp.)

5. Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce wymóc pozaregulaminowy odpoczynek.

6. Za zatrzymywanie czasu umyślnie lub z powodu powtarzających się niesprawności sprzętu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.

Dozwolone miejsca trafień w sylwetkę zawodnika

1. Strefa jodan - głowa: twarz, boki.

2. Strefa chudan - tułów: przód i boki.

3. Strefa gedan - nogi: podcięcia na strefę ochraniacza stopy.

Niedozwolone miejsca trafień na ciele przeciwnika

1. Góra i tył głowy.

2. Tył tułowia: nerki, kręgosłup, kark.

3. Szyja, kończyny, stawy, kark

4. Poniżej pasa, poza prawidłowymi podcięciami.

Rozdział III

Katalog technik dozwolonych

1. Dozwolone techniki rąk: ciosy z dołu, sierpowe, grzbietem pięści bez obrotu, grzbietem pięści po obrocie, z wyraźnym sprężystym ruchem powrotnym przedramienia : „uchi”ciosy proste.

2. Dozwolone kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające.

3. Dozwolone podcięcia na ochraniacz stopy od zewnątrz i od wewnątrz

Uwaga: Punkt przyznaje się, gdy atakujący cały czas stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.

4. Dozwolone jest atakowanie upadającego (ale nie już leżącego) kontrolowaną siłą, jeżeli sędzia prowadzący nie wydał komendy „stop".

5. Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane na zawodach stopą.

Uwaga: Uderzenia piętą są niedozwolone w walce sportowej point stop ( i Semi contact)

Rozdział IV

Katalog niedozwolonych zachowań, akcji i technik

1. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki. Uwaga: za odwracanie głowy przez zawodnika, może on otrzymać „minus punkt”, także podczas zadawania tzw. „ślepych technik”.

2. Upadanie bez wyraźnej przyczyny

3. Jeśli zawodnik opuści matę bez popchnięcia, kopnięcia, uderzenia otrzymuje wtedy ostrzeżenie, przy trzecim wyjściu otrzymuje punkt ujemny

4. Atakowanie z niekontrolowaną, maksymalną siłą.

5. Niesportowe zachowanie, szarpanie i popychanie, rozmawianie

6. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika podczas walki jak też po jej zakończeniu (może to dotyczyć także sekundantów i ekipy zawodnika)

7. Kopnięcia kolanem

8. Ciosy łokciem, przedramieniem, nasadą dłoni, ciosy z góry i „na odlew”

Rozdział V

Zdobywanie punktów

1. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony obszar trafień z kontrolowaną siłą.

Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z kontrolowaną siłą; jednak te, które tylko dotykają lub ocierają przeciwnika nie są punktowane przez sędziów.

2. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to musi wylądować wewnątrz pola walki, aby była ona zaliczona przez sędziego (zawodnik przekraczający pole walki nie zdobywa punktu).

3. Punkty przyznawane są za trafienia poprzez:

- cios ręką - 1 pkt.

- kopnięcie na strefę chudan (tułów) - 1 pkt.

- skuteczne podcięcie - 1 pkt.

- cios ręką z wyskoku - 1 pkt.

- niski rzut biodrowy (tylko w przypadku zastosowania maty) - 1 pkt.

- kopnięcie na strefę jodan (głowa) - 2 pkt.

- kopnięcie z wyskoku na strefę chudan (tułów) - 2 pkt.

- kopnięcie z wyskoku na strefę jodan (głowa) - 3 pkt.

4. Jeśli zawodnik trafił czystą techniką przeciwnika, to sędzia podaje komendę „stop" i przyznaje punkt (punkty)

5. Przyznanie punktu sędzia sygnalizuje wyciągniętą nieco w górę, ręką wyprostowaną, skierowaną w stronę zawodnika, który zdobył punkt (punkty) ze stosowną do liczby zdobytych punktów liczbą pokazanych palców.

Uwaga: wskazane jest by sędzia przyznawał punkty stosownym gestem, jednocześnie lub niemalże jednocześnie z komendą stop, a następnie donośnym głosem i wyraźnie obwieszczał ten tzw „werdykt cząstkowy”

6. Sędzia prowadzący walkę może przyznać punkt tylko wtedy, jeżeli co najmniej 2 sędziów wskazało na zawodnika, (np. jeśli jeden zawodnik ma wskazania dwóch sędziów, a drugi trzech, wówczas punkty otrzymują obydwaj)

7. Jeśli sędzia nie uznaje techniki to krzyżuje ręce na dole

8. Jeśli sędzia nie widział zadawanej techniki wówczas „zasłania” dłońmi oczy

9. Wyjście poza linię pokazuje się poprzez poziomy ruch dłoni wykonany dołem.

10. Technika zadana po sygnale zakończenia czasu i po komendzie „stop” nie jest uznawana.

11 .Sędzia może przyznać w formule point stop więcej punktów, gdy wykonana szybka seria wskutek której od pierwszego trafienia do momentu komendy stop pada więcej trafień. Musi jednak uznawać konsekwencje ewentualnej jednosekundowej wymiany, podlegającej na uznaniu tylko pierwszego trafienia

Rozdział VI

Kontuzje

1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana na czas do 2 min. niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji.

2. Po zapoznaniu się z opinią lekarza sędzia prowadzący decyduje o karach i wznowieniu walki

Uwaga: należy rozpatrzyć pierwotną przyczynę zaistniałej sytuacji

3. W przypadku przerwania walki przez lekarza z powodu kontuzji zawodnika, wygrywa jego przeciwnik, o ile nie przekroczył przepisów.

Rozdział VII

Sędziowie

1. Walkę prowadzi dwóch sędziów bocznych i jeden planszowy (środkowy).

2. Sędzia Główny zawodów kontroluje stan planszy i obiektu akceptując je dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów.

3. Sędzia boczny kontroluje sprzęt i ubiór zawodników, sygnalizuje prowadzącemu wszelkie nieprawidłowości.

4. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.

5. Sędzia sekretarz notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje przewagę techniczną oraz wyczerpanie limitu kar.

6. Sędziowie wydają komendy w języku polskim, po japońsku lub w języku angielskim (gdy zawody mają charakter międzynarodowy)

7. Podstawowe komendy brzmią odpowiednio po polsku i po japońsku:

ukłon – rei

ukłon do sędziego- shinban ni rei

ukłon do publiczności- shomen ni rei

ukłon do siebie- otogai ni rei

walczyć – hajime

stop – yame (mate)

Uwaga: Wszystkie komendy i gesty sędziego planszowego zwanego też arbitrem lub środkowym, mają wręcz wymiar „teatralny”: muszą być niezwykle przejrzyste, wyraziste i eleganckie. Ich odbiór musi być także jednoznaczny dla zawodników, pozostałych sędziów i całej publiczności.

Uwaga: Możliwe jest zastosowanie punktacji w odmiennym systemie WIASKA gdzie każde trafienie daje 1 punkt , zaś każde trafienie podczas jakiejkolwiek techniki wykonywanej w wyskoku daje dodatkowo +1 punkt, czyli 2 punkty. Komunikat turniejowy powinien zawierać informację, który z systemów będzie obowiązywał. Dopuszczalna zmienność systemów punktacji ma odzwyczaić zawodników i trenerów od nadmiernego popadania w rutynę, która nie sprzyja gotowości do podjęcia walki realnej.


Rozdział VIII

Werdykty

1.Zwycięstwo na punkty: zawodnik, który zdobędzie więcej punktów regulaminowym czasie – wygrywa walkę.

2. Jeśli zawodnicy mają tyle samo punktów wprowadza się 1 minutę dogrywki,

3. Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia zawodnicy walczą do pierwszego prawidłowego trafienia.

4. Zwycięstwo przez przewagę techniczną, jeśli różnica wynosi 7 punktów, ( np. 17:10)

5. RSC-niezdolność zawodnika do dalszej walki - sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika (widoczne osłabienie, kontuzja, itp.).

6. Walkower - po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. Zawodnik nie stawia się na planszy.

7. Zwycięstwo na skutek poddania się przeciwnika :

a) zawodnik ma prawo poddać się w dowolnej chwili podnosząc rękę do góry i mówiąc „poddaje się” lub „poddaję walkę”.

b) sekundant ma prawo zasygnalizować poddanie zawodnika rzucając ręcznik na planszę.

8. W sytuacji, gdy w danej kategorii wagowej walki odbywają się wg reguły „każdy z każdym" i zawodnicy zgromadzą tę samą ilość punktów, o zwycięstwie decydują:

a) różnica między punktami zdobytymi, a straconymi;

b) ilość zdobytych małych punktów;

c) bilans punktów między zawodnikami współzawodniczącymi.

9. Dyskwalifikacja – określona jest w rozdziale 5 pkt.9 niniejszego regulaminu.

Rozgrywki drużynowe w formule semi-contact określa odrębny regulamin.

Konkurencję kata określa odrębny regulamin. 

 

Regulamin walki sportowej full-contact

Rozdział I

Kategorie wagowe, liczba rund, limit wieku

1. Zawody w konkurencji full contact są dostępne tylko dla seniorów

2. Kategorie wagowe mężczyzn: -51,0 kg , -54,0 kg , -57.0 kg , - 60,0 kg , -63,5 kg , -67,0 kg , -71,0 kg ,

-75,0 kg , -81,0 kg , -86,0 kg ,- 91,0 kg ,+ 91.0 kg .

3. Kategorie wagowe kobiet: -48.0 kg , -52,0 kg , -56,0kg, -60,0 kg . -65,0 kg . + 65.0 kg .

4. W zawodach amatorskich walki trwają 2x2 min. z 1 min. Przerwy, finały mogą mieć

czas 3x2 min.

5. W regulaminie full-contact mogą walczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają co najmniej 5 kyu all style karate oraz uczestniczyli w bieżącym sezonie rozgrywek przynajmniej w jednym turnieju konkurencji point-stop, nie mniej niż w trzech zaprotokołowanych pojedynkach..

Rozdział II

Skład sędziowski

1. Walkę na planszy w ringu prowadzi sędzia planszowy, który dba o jej prawidłowy przebieg, pozostawiając ocenę sędziom punktowym

2. Sędzia planszowy przed rozpoczęciem walki sprawdza stan planszy, sprzęt zawodników, daje komendę do rozpoczęcia i zakończenia walki, nadzoruje jej przebieg, dba o przestrzeganie przepisów, zatrzymuje czas, udziela kar, zbiera karty punktowe od sędziów punktowych zakończeniu walki, ogłasza werdykt poprzez podniesienie ręki zwycięzcy. Walkę ocenia 3 sędziów punktowych oraz 2 sędziów pomocniczych mających za zadanie sygnalizowanie wykonania limitu kopnięć.

Sędziowie punktowi oceniają walkę po zakończeniu każdej rundy przyznając punkty, sygnalizują sędziemu ringowemu zauważone nieprawidłowości, konsultują dyskwalifikację. Sędzia czasowy sygnalizuje rozpoczęcie i zakończenie rundy oraz przerwy na 10 sekund przed jej upływem.

3. Ostateczną instancję sędziowską , stanowi sędzia Główny zawodów, rozpatrujący również ewentualne protesty składane na piśmie przez kierowników drużyn sportowych wraz z opłatą w ustalonej wysokości nie wyższej niż startowe w danym turnieju.


Rozdział III

Ciosy i akcje dozwolone

1. kopnięcia proste, okrężne, zahaczające, boczne, ukośne, opadające (uwaga: ze względu na niebezpieczne dla zdrowia, bojowe uderzenia piętą zawodnik wykonujący technikę nożną zahaczającą - opadającą - musi wykonać ją podczas rywalizacji sportowej stopą)

2. ciosy: proste, sierpowe, z dołu (haki):

3. podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej wewnętrznej i tylnej

Uwaga: z chwilą odbywania walk na planszy bez maty – technika ta jest niedozwolona

4. rzuty: niskie rzuty biodrowe,

Uwaga: podcięcia i rzuty będą zaliczane zawodnikowi, gdy atakujący stoi, a atakowany dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopy.

5. Dozwolony jest atak na przednie i boczne powierzchnie tułowia i głowy oraz podcięciem na wewnętrzną zewnętrzną i tylną strefę ochraniacza stopy podcinającego.

6. Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętymi ochraniaczami, a także spodem stopy.

Rozdział IV

Ciosy i akcje niedozwolone

1. Techniki niedozwolone:

- kopnięcia kolanem,

- ciosy: łokciem, nasadą, przedramieniem, na odlew, z góry,

- ataki poniżej pasa

2. Akcje niedozwolone:

- w tylną część tułowia i głowy oraz czubek głowy (z góry) z wyjątkiem kopnięcia spadającego (axe kick, oroshi geri)

- atakować trzymając się lin, zaplątanego w liny upadającego, po komendzie „stop", lub po gongu,

- obracać się w akcji, obracać głowę, popychać,

- obejmować, wskakiwać łapać, biegać po ringu

- atakować głową, barkiem

- unikać walki, rozmawiać, ubliżać zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów.

Rozdział V

Sposób przyznawania punktów w walce

1. Małe punkty – tzw. „trafienia” przyznawane są za prawidłowo zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień

2. Nie zalicza się technik wyłapanych acu na gardę, przedramiona, obcierających.

3. Maksymalna ocena rundy wynosi 10 punktów

4. Kryteriami do ceny walki są tzw. „małe punkty” za trafiające w dozwolone pole trafień techniki nożne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie ciosów dodatkowe kryteria stanowią:

- lepsza obrona,

- bardziej perfekcyjna, estetyczna technika,

- lepsze przygotowanie kondycyjne i general impression

- większa liczba technik nożnych i równomierności ich rozłożenia w czasie całej rundy.

5. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 10 jeśli walka była wyrównana.

6. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 9 jeśli zawodnik wykazuje lekką przewagę zadając większą liczbę celnych ciosów przy różnicy od 1-5 małych punktów

7. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 8 jeśli zawodnik wykazał znaczną przewagę, lub przeciwnik był przynajmniej raz liczony

8. Zawodnik w czasie rundy musi wykonać minimum 6 technik nożnych.

9. Ostrzeżenie jest równoznaczne z odjęciem zawodnikowi 3 „małych punktów”.

Uwaga: niewykonanie każdego jednego kopnięcia z limitu 6 kopnięć w rundzie, skutkuje odjęciem jednego dużego punktu po zakończeniu każdej z rund!

Rozdział VI

Rodzaje werdyktów sędziowskich

1. Zwycięstwo na punkty, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.

2. Zwycięstwo przez nokaut (K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek., i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - i wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nieodbyta.)

3. Wygrana przez poddanie przeciwnika (uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na ring lub planszę).

4. Zwycięstwo przez RSC (przez niezdolność zawodnika do dalszej walki):

a) sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy( lub 3-krotnym liczeniu w ciągu całej walki),

b) sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,

c) z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.

5. Dyskwalifikacja (DQ)

6. Walkower (W.O.), gdy wyczytany zawodnik nie stawił się na ring w przeciągu 2 min od momentu wezwania go.

7. Walka zakończona remisem (tylko w walkach drużynowych).

8. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.

Rozdział VII

Liczenie zawodnika

1.Sędzia planszowy liczy zawodnika jeżeli:

a) po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że kontynuowanie walki zagrażałoby jego zdrowiu,

b) po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje się lin,

c) jest zamroczony i traci orientację w walce.

2. Liczonemu zawodnikowi w tym czasie sędzia pokazuje upływające sekundy na palcach ręki głośno i wyraźnie wyliczając je i jednocześnie bacznie obserwując jego reakcje.

Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on tego polecenia.

3. Jeżeli po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę

Uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi

konsekwencjami tej procedury

Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza automatycznie zakończenie walki przez RSC.

Rozdział VIII

Zasady postępowania po nokaucie

1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy bezzwłocznie:

a) wezwać lekarza by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie,

b) wpisać ten fakt do protokołu i książeczki zawodnika.

2. Po przegranej przez K.O. zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.

3. Zawodnik, który miał uraz głowy doprowadzający do stanu K.O. 2 razy w okresie trzech miesięcy, nie może walczyć przez następne 3 miesiące (konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym badanie EEG)

4. Zawodnik, który miał uraz głowy doprowadzający do stanu K.O 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy (konieczne są wtedy dwukrotne badania lekarskie).

 

Regulamin rywalizacji sportowej light-contact

Rozdział I

1. Zawody w konkurencji light-contact rozgrywa się w sposób, jaki wskazuje sama nazwa, czyli z kontrolowaną siłą ciosów. Równy nacisk położony jest na techniki ręczne i nożne. Light-contact jest formą pośrednią między full-contactem, a semi-contactem. Sędzia prowadzący walkę nie punktuje jej, lecz kontroluje przestrzeganie przepisów podobnie jak w konkurencji full-contact

2. Szczególnym rozróżnieniem sposobu rywalizacji w light contact od full contact jest w all style karate zakaz zadawania dwóch kolejnych ciosów ( technik rąk) na strefę jodan, (w głowę), czyli obligatoryjność zachowania przemienności stref w ataku seriami ciosów.

 

 

PRZEPISY AMATORSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ

WORLD KICKBOXING AND KARATE ASSOCIATION - POLAND

Formy przy muzyce.


& 1.

Definicja.

 

Formy przy muzyce są rodzajem wyreżyserowanej walki z jednym lub kilkoma przeciwnikami.

Wykonywane techniki pochodzą z orientalnych sztuk walki i muszą być zgodne z rytmem muzycznym.

Wybór muzyki jest indywidualny.

Zawodnicy wykonują formy przy muzyce indywidualnie ( pojedynczo ).

 

& 2.

Rytm i długość trwania muzyki.

 

Wszystkie techniki form ( stylów miękkich i twardych ) muszą być wykonane w rytm muzyki.

Formy twarde nie mogą być dłuższe jak 1.30’ ( jedna minuta i trzydzieści sekund ).

Formy miękkie nie mogą być dłuższe jak 2 ( dwie ) minuty.

Jeżeli pokaz będzie krótszy niż przewidziany czas, sędzia główny może zadecydować o odjęciu 0.5 punktu.

Jeśli pokaz trwa mniej niż 30’, sędzia główny może wnioskować o odjęcie 1.0 punktu.

Przedstawienie się nie może być dłuższe jak 30’ i nie jest wliczane do czasu prezentacji form.

Zawodnik musi dysponować własną kasetą lub płytą z podkładem muzycznym.

 

& 3.

Obszar konkurencji, zasady występu.

 

Konkurencja Form przy muzyce jest wykonywana na tatami ( matacie ).

Wymiary pola konkurencji to tatami 10 x 8 metrów.

Numeracja do wskazywania wyników, stoper, kalkulator, karty punktowe.

Uczestnicy wchodzą w obszar konkurencji, następnie wykonują

Ukłon ( przedstawiają się i wymieniają formę którą będą reprezentować ) a kiedy są gotowi

do demonstracji podnoszą rękę( sygnalizując gotowość).

Z chwilą uruchomienia muzyki rusza odliczanie czasu.

Zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii ( łańcuszki, kolczyki).


& 4.

Kategorie wiekowe.

 

- chłopcy i dziewczęta - 7, 8, 9 lat

- młodzieżowcy- 10, 11, 12 lat

- kadeci - 13, 14, 15 lat

- juniorzy - 16, 17, 18 lat

- seniorzy - 19 – 45 lat ( kobiety 18 - 40 lat )

Kategorie wiekowe są takie same dla mężczyzn i kobiet.

Młodsi zawodnicy mogą rywalizować tylko w następnej starszej kategorii wiekowej.

Kategorie chłopców i dziewcząt oraz kategorie kadetów mogą być połączone.

O kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA (a nie faktyczna data urodzin)

 

& 5.

Podział na style.

 

Są (4) cztery style takie same dla płci męskiej i żeńskiej. ¦ styl twardy ( pochodzący z karate , taekwondo.

styl miękki ( pochodzący z kung fu, wu - shu ).

styl twardy z bronią (kama, sai, tonfa, nunchaku, bo ).

styl miękki z bronią ( naginata, nunchaku, katana, tai-chi miecz, łańcuch, miecz obosieczny, wu-shu długi kij, dwa miecze, miecz hak, dwa miecze haki, włócznia, szabla, lina).

Zawodnik może wystąpić w jednym stylu lub w każdym stylu form przy muzyce.

 

& 6.

Ubiór zawodnika.

 

Nie ma żadnego ograniczenia dla ubioru zawodników form przy muzyce.

Ubiór musi być czysty i przyzwoity, związany ze stylem reprezentowanym przez zawodnika.

W stylach twardych zawodnicy występują bez obuwia.

W stylach miękkich zawodnicy mogą nosić obuwie sportowe.

& 7.

Ustalenia z bronią.

 

Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za doskonały stan swojego sprzętu ( broni ) z którą występuje.

Sprzęt ( broń ) jest indywidualna i nie można jej wymieniać podczas konkurencji.

Sędzia główny akceptuje sprzęt (broń) z którym zawodnik występuje.

Żaden prawdziwy miecz nie może być użyty w demonstracji.


& 8.

Ruchy akrobatyczne ( gimnastyczne).

 

W obu formach ( twardych i miękkich ) są dopuszczone tylko TRZY elementy

akrobatyczne (gimnastyczne).

Jeżeli zawodnik wykona ich więcej, zostanie mu potrącone 0.5 punktu.

Akrobatyczne (gimnastyczne) ruchy muszą być wzbogacone ( zmodyfikowane )

przez dodanie do nich technik nożnych lub ręcznych w ruchu ( w takim przypadku

ruch nie jest traktowany jako sam element akrobatyczny ( gimnastyczny ).

 

& 9.

Kryteria oceniania.

 

Każdy sędzia w ocenianiu występu kieruje się poniższymi kryteriami:

Synchronizacja ruchów z rytmem muzyki :

w stylach twardych, doskonała synchronizacja ruchów z muzyką

w stylach miękkich, synchronizacja ruchów z muzyką

Widowiskowość ( przedstawienie się, grana rola, prezentacja choreografii ).

Stopień trudności ( kopnięcia, skoki, kombinacje, ruchy gimnastyczne).

Podstawy (pozycja, uderzenia, kopnięcia i bloki, według podstawowych technik oryginalnych styli).

Równowaga, siła, skupienie (perfekcyjna równowaga i energiczne ruchy, dynamika ).

Władanie bronią ( doskonała i pełna kontrola opanowania broni ).


& 10.

Punktacja.

 

Zawodnicy otrzymują poszczególne noty :

chłopcy, dziewczęta, młodsi i starsi kadeci otrzymują notyod 5.0 do 7.0

juniorzy otrzymują notyod 6.0 do 8.0

seniorzy w Mistrzostwach Europy otrzymują notyod 7.0 do 9.0

seniorzy w Mistrzostwach Świata otrzymują notyod 8.0 do 10.0

Minus punkt :

-1.0 0 jeśli zawodnik przerwie występ i rozpocznie go ponownie

0 jeśli demonstracja trwa mniej niż 30 sekund

- 0.5

0 jeśli zawodnik utraci synchronizację z muzyką

0 jeśli zawodnik straci równowagę

0 jeśli wykona jakiś inny nieokreślony ruch

0 jeśli pokaz będzie krótszy niż przewidziany czas

Jeżeli zawodnik przerwie swój pokaz przed czasem sędzia wskaże minimalną notę.

Jeżeli zawodnik upuści lub zostawi broń podczas występu, zostanie zdyskwalifikowany.

 

& 11.

Ruchy taneczne.

 

Ruchy taneczne nie będą akceptowane czy tolerowane podczas wykonywania form.

Zawodnicy którzy w swych pokazach wykonują ruchy uznane za typowe dla tańca :

(break dance, jazz, czy classic ) otrzymają najniższą notę ( 5.0 ) od każdego sędziego.


& 12.

Kostiumy i makijaż.

 

Teatralne stroje , łącznie z makijażem, maski lub inne typy ubiorów niepochodzące ze

sztuk walki są zabronione.

 

& 13.

Efekty specjalne.

 

Zabrania się używania jakichkolwiek efektów specjalnych typu ( lasery, dymy, ogień, eksplozje itp.)

Naruszenie powyższej reguły prowadziło natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika.

 

& 14.

Inne postanowienia.

 

W sprawach organizacyjnych nieujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje

Sędzia Główny.

Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy

WORLD KICKBOXING AND KARATE ASSOCIATION - POLAND.

Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

Przed zawodami lekarz zawodów powinien zbadać zawodników.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem

..................20.01.2017 r................

 

 

Zarząd WKA Poland w składzie:

Prezes Paul Martin

Vice Prezes Arkadiusz Kaczmarek

Koordynator Wojciech Burdanowski